Fra innsikt
til oppfølging

Homeinnsikt

Historien om innsikt

Vårt mål har alltid vært å hjelpe skolen med å hjelpe elevene. Vårt bidrag er innsikt vi gir skolen om elevene. Conexus har i tyve år gitt innsikt til lærere, ledere og eiere, og en forståelse for hvordan data brukes, og kan brukes i skolen.

HomeOppf├©lging

Veien til oppfølging

Med innsikt finner man også muligheter. Alle barn og unge har rett på god oppfølging. Erfaring og forskning viser at den største risikoen for mangelfull oppfølging er mangelen på struktur og system. Med god innsikt og systemer for oppfølging bidrar vi til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensial.

shutterstock 1057881227 3

Conexus Skole

Elevsentrert kvalitetssystem på alle nivåer

I tyve år har Conexus vært norsk skoles foretrukne samarbeidspartner for sikker behandling av elevdata. Conexus Skole er vår nye plattform bygget på Microsoft Azure. Her gir vi skolene en plattform hvor de finner all den innsikten de trenger, samtidig som de også kan planlegge og evaluere oppfølgingsarbeidet. Med Conexus Skole legger vi til rette for datainformert skoleutvikling, for hver enkelt elev, skole, kommune eller fylke.

EN

Kartlegging

Engage arrow
OP

Elevoppfølging

Oppfolging arrow
SL

Tverrfaglig oppfølging

Stafettloggen arrow
IN

Analyse

Insight arrow
OM webinarbanner 220524 1

Skoletrøtte gutter, hvordan hjelper vi de?

Bli med på webinar med Omar Mekki fra Guttas Campus, som deler erfaring med å snu motivasjonen til skoletrøtte gutter. Meld deg på her.

Aktuelt

 • Mindre arbeid med arkivering!

  Mindre arbeid med arkivering!

  Fiks arkiv sørger for en felles integrasjon som fungerer for alle fagsystemer. Det gir færre koblinger, mindre vedlikehold og tryggere rammer.

  Les mer

Artikler

 • Læringsmiljøets kraft

  Læringsmiljøets kraft

  Den sosiale kulturen i skolen er preget av individualisme, som fører til at skolen setter søkelys på enkeltelevers atferd, kartlegger og evaluerer denne, uten alltid å ta hensyn til den større sammenhengen.

  Les mer

 • Skolelederens atferd har betydning for elevenes leseferdighet

  Skolelederens atferd har betydning for elevenes leseferdighet

  Skoleledere må ta ansvar for at skolen jobber systematisk med leseopplæringen og sørge for at systematikken holdes oppe over tid. Det gir resultater.

  Les mer

 • Nytt skolemiljø på gang?

  Nytt skolemiljø på gang?

  Digitale verktøy er et tveegget sverd i arbeidet med å forbedre skolemiljøet. På den ene siden er det et stort behov for digitale undersøkelser som gir pålitelig datainformasjon om ulike sider av kvaliteten på miljøet. På den andre siden er fremveksten av digitale verktøy en trussel for det sosiale miljøet.

  Les mer

Kundereferanse

«Når Conexus og Documaster tilbyr en løsning hvor arkivverdig materiale automatisk havner i elevarkivet, er dette økonomisk gunstig for oss siden vi sparer arbeidstid. Det øker også kvaliteten på elevarkivet vårt, siden vi får ryddet bort menneskelige feil og rutineglipp.»

content image

Geir Gribbestad

Rådgiver i Oppvekstsektoren

Saprsborg kommune

«Med Oppfølging har vi et sikkert nivå og det er ingen fare for at data lekker. Vi slipper å bruke initialer, forkortelser og anonymisering og kan skrive rett ut hva som har skjedd med eleven.»

content image

Geir Forbord

Avdelingsleder

Marienlyst skole

«Vi synes Stafettloggen er et kjempegodt verktøy som er oversiktlig og lett tilgjengelig. Vi jobber med de samme tingene hjemme og i barnehagen, og vi som familie har fått god hjelp.»

content image

Barnehageforeldre

Gjesdal

Conexus i tall

+90%

Av elevene i grunnskolen

1

+30

Læringsverktøy

2

+110.000

Lærere og skoleledere

3

+650.000

Elever

4

+3.000

Skoler

5

+14 mill

Kartleggingsresultater

6

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli invitert til gratis webinarer og få relevante nyheter.