SL

Stafettloggen

Stafettloggen er et enkelt tverrfaglig samhandlingsverktøy for oppfølging av tiltak.

Samhandle tverrfaglig i et sikkert miljø

Oversikt over møter, tiltak og ansvar

Enkel oppfølging av tiltak

Foresatte involveres tidlig

Ingen barn skal falle mellom to stoler!

Riktig innsats tidlig

Stafettloggen hjelper skole- og oppvekstsektoren med å følge opp hvert barn på best mulig måte.

Hvert eneste barn fortjener og har RETT til å bli sett

Gjennom BTI-modellen koordineres tiltak med barn og unge med særskilte behov. Stafettloggen legger til rette for å arbeide med tidlig innsats, barnets medvirkning og tverrfaglig samhandling.

Dette er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer rundt barnet. Her er alle møter og igangsatte tiltak med ansvarlige for tiltakene samlet.

Her ser du barnets utvikling over tid og hvilke vurderinger som er gjort av ulike aktører. Alle involverte blir enige om konkrete mål og tiltak som følges opp og evalueres etter en gitt tidsperiode.

Vi setter barnet i sentrum og foresatte involveres med en gang. Det er en av suksessfaktorene i oppfølgingsarbeidet – å gjøre de foresatte til delaktige og aktive deltakere i oppfølgingsarbeidet.

En annen suksessfaktor er at barnet selv foreslår tiltak som barnet har kontroll over. Tiltak foreslått av barnet selv kan ha en avgjørende betydning for en positiv utvikling. At både barnet, foresatte og tjenestene selv har parallelle tiltak der effekt måles etter en gitt tid, gir en god fremdrift i barnets og ungdommens utvikling.

Product1

Hvordan bruke Stafettloggen

Kundereferanse

«Vi synes Stafettloggen er et kjempegodt verktøy som er oversiktlig og lett tilgjengelig. Vi jobber med de samme tingene hjemme og i barnehagen, og vi som familie har fått god hjelp.»

content image

Barnehageforeldre

Gjesdal

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

Få en uforpliktende presentasjon av en rådgiver