Om oss

Vi skaper rom for læring

Conexus utvikler digitale løsninger som forenkler lærerens hverdag og forbedrer elevenes trivsel.

Norgesbaserte Conexus har helt siden 2001 bistått og inspirert skoleledere, lærere og elever med å bygge en bedre plattform for læring ved hjelp av digitale verktøy. Vi er i dag ledende innenfor læringsanalyse i Norge.

”If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”, sa den amerikanske filosofen, psykologen og pedagogen John Dewey in 1915. Vi mener at dette er like relevant i dag og viktigere enn noensinne.

Vi hjelper læreren til å hjelpe eleven

Teknologi har blitt en vesentlig del av livene våre, og dagens og fremtidens generasjoner av lærere og elever kan nå bruke digitale verktøy til å øke læringseffekten ved hjelp av kunnskapsbaserte data som evaluerer progresjon. Dette legger til rette for individuell undervisning og læring, noe som hjelper og motiverer mennesker til å se hva de behersker, og hva det er behov for å jobbe videre med. Vi kaller dette dybdelæring, en tilnærming som brukes mer og mer over store deler av verden.

Utdanning og læring for et bedre samfunn
Vi har et unikt fokus på både læringsanalyse, relevant innhold og praktiske, faglig etablerte prosesser for læring og personlig utvikling. På denne måten gjør vi lærere bedre i stand til å hjelpe elever med å yte sitt aller beste. Vår visjon er ganske enkelt å bidra til bedre læring i verden.

Fra standardisert testing til læringsanalyse og dybdelæring
Vi mener at tradisjonelle sammenligninger og analyser som gjøres med standardiserte tester, bare gir et øyeblikksbilde av hva som er lært. Standardisert testing har en tendens til å fokusere på grunnleggende ferdigheter og akademiske fag, mens det i dag også kreves ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og kreativitet. Læringsanalyse kan hjelpe elevene med å utvikle disse ferdighetene, og sette dem bedre i stand til å lære gjennom hele livet. Conexus er ledende innenfor læringsanalyse og dybdelæring i Norge.

Faktabaserte beslutninger for bedre læringsdialog
Vi er rundt 100 ansatte, hvor de fleste enten har en utdanningsfaglig eller teknisk bakgrunn. Vårt mål er at mennesker som jobber innenfor utdanning, helse, omsorg eller i organisasjoner får bedre og mer faktabaserte grunnlag for evaluering og beslutning. Vi bidrar til at pedagoger kan bruke data på en god måte til å skape bedre læringsdialog med elevene sine – i stedet for kun å måle og rangere dem.

Forskningsbaserte verktøy
Vårt unike fokus på både læringsanalyse og relevant innhold er sikret gjennom vårt tette samarbeid med velkjente pedagogiske forskere som Viviane Robinson, Michael Fullan, Louise Stoll og Andy Hargreaves.

Vi blir også anbefalt av det globale analyseselskapet Gartner, der Conexus i 2015 var oppført på listen over “Cool Vendors in Leveraging Data in Education”.

Partnerskap
Conexus vokser internasjonalt via partnerskap i utvalgte europeiske, asiatiske og nordamerikanske markeder. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bli en Conexus-partner.

 

Contact