IN

Insight

Insight er en skattekiste for skoleeier og skoleledelse. Få et bedre beslutningsgrunnlag med dyp innsikt.

All relevant informasjon på ett sted

Sammenheng på tvers av data

Fargeanalyse for å forstå og tolke data

Følg elevgruppers progresjon over tid

Riktig kunnskap gir riktige tiltak

Sammenheng og innsikt

Insight viser lokale og regionale data i sammenheng og følger elevgruppers utvikling over tid.

Få oversikt, og bruk denne til å planlegge riktige aktiviteter sammen med lærerne.

Et bredt datagrunnlag fremstilt enkelt

I Insight får du rask tilgang på informasjon som kan deles og brukes i utviklingsarbeidet.
Vi viser ikke bare resultater, men også sammenhenger mellom for eksempel hvordan elevene svarer på spørsmål om trivsel og motivasjon.

Boblekartene i Insight er et godt utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner i profesjonsfellesskapet. Hvorfor ikke bruke denne analysen i klasserommet og reflektere sammen med elevene? Hvordan kan man bevege seg fra analyse til handling?

Det er interessant for både skolen og skoleeier å kunne se utvikling over tid for å kunne vurdere om tidlig innsats har hatt ønsket effekt. Denne verdifulle innsikten kan føre til at tiltak blir satt i gang for å løfte enkelte elevgrupper.

Med ferdige rapporter for skolebasert utvikling legger vi til rette for brukervennlig analyse.
Følg opp for eksempel Nasjonale prøver eller Elevundersøkelsen ved hjelp av ferdige analyser.

Trenger du som skoleeier hjelp til å lage den årlige kvalitet- og utviklingsmeldingen?
I Insight har vi gjort det for deg. Spar tid og bruk vår rapportmal.

innsikt 1

Kundereferanse

«Som skoleeier får jeg lett oversikt over kommunens og den enkelte skoles resultater. Insight er et viktig redskap i skoleeiers oppfølgingsansvar.»

content image

Eirik Dalva Skaale

Rådgiver Oppvekst og utdanning

Stavanger kommune

«Conexus Insight er et nyttig verktøy for både skoleeier og skoleledere i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Det gir enkel tilgang til både øyeblikksbildet og utvikling over tid.»

content image

Turid Lomsdalen Framnes

Seniorrådgiver Fag- og kompetanseutvikling

Lillestrøm kommune

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

Få en uforpliktende presentasjon av en rådgiver