Salg og markedsføring:

Vi benytter ulike skjemaer på våre nettsider, der du kan kontakte oss for å motta informasjon om våre løsninger, samt nyhetsbrev. Dette gjør vi for å markedsføre våre løsninger, men først og fremst for å gi deg den informasjonen som du har bedt om fra oss.

Vi vil ikke sende deg noe informasjon uten at du har bedt om dette, og du vil alltid kunne trekke tilbake ditt samtykke like lett som du avga samtykket.

Rådgivere:

Hvorfor:

Vi innhenter informasjon om deg når du ber oss om en uforpliktende presentasjon fra våre rådgivere, for at du skal kunne bli kontaktet for et møte. Når du kontakter oss for en samtale med en av våre rådgivere, vil vi også innhente kontaktinformasjon om deg, og informasjon om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

Hva:

Personopplysningene som registreres via kontaktskjema er i hovedsak opplysninger vi trenger for å kontakte deg angående forespørselen, og vil bli lagret i vårt CRM-system.

Lovlig grunnlag

Vi innhenter og lagrer denne informasjonen på grunnlag av at ditt eksplisitte ønske, slik at vi kan imøtekomme din forespørsel om å bli kontaktet av Conexus.

Om oss/Kontakt oss og Kundeservice/Supportskjema

Hvorfor:

Når du kontakter oss via skjemaet for Kontakt oss på våre nettsider, eller via skjema for Support under Kundeservice, vil vi behandle personopplysninger om deg for at vi kan besvare din forespørsel.

Hva:

Personopplysningene som registreres via kontaktskjema er i hovedsak opplysninger vi trenger for å kontakte deg angående forespørselen, og vil bli lagret i vårt CRM-system.

Lovlig grunnlag:

Vi innhenter og lagrer denne informasjonen på grunnlag av at din eksplisitte forespørsel, slik at vi innhenter dataene for å kunne oppfylle ditt ønske og i henhold til en avtale med deg.

Nyhetsbrev:

Hvorfor:

Når du kontakter oss via skjemaet for Meld deg på nyhetsbrev, vil vi behandle personopplysninger om deg. Vi sender nyhetsbrev på e-post slik at du kan motta ulike typer informasjon og tilbud.

For at nyhetsbrevene våre til enhver tid skal være relevante for deg, kan vi, hvis du har samtykket til det, benytte informasjon om deg til å tilpasse nyhetsbrevene våre til deg.

Vi bruker Hubspot som vår nyhetsbrevleverandør. Din kontaktinformasjon lagres hos HubSpot, samt statistikk knyttet til respons på utsendelser. Les Hubspot sin personvernerklæring her.

For de som har gitt samtykke til å motta markedsføring via SMS vil samtykket styres fra tjenesteleverandøren Hubspot.

Du kan når som helst melde deg av SMS -oppdateringer ved å følge instruksjonen i hver utsendte SMS eller ved å kontakte oss.

Hva:

Personopplysningene som registreres via skjemaet for nyhetsbrev er i hovedsak opplysninger vi trenger for å sende deg nyhetsbrevet, og vil bli lagret i vårt CRM-system. Ved utsendelse av nyhetsbrev kan vi måle åpningsraten til nyhetsbrevet og lage aggregerte statistikker og analyser for å forbedre våre nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å drive markedsføring gjennom relevante nyhetsbrev (GDPR art. 6 (1) f)).

Lovlig grunnlag:

Det er frivillig å melde seg på for å motta nyhetsbrev, og du vil kun motta dette om du har gitt klart samtykke (GDPR. art. 6 (1) a). Det er enkelt å melde seg av nyhetsbrevet, enten ved å kontakte oss eller ved å klikke på link for avmelding nederst i alle nyhetsbrev fra oss.

Bestilling:

Hvorfor:

Når du kontakter oss via skjemaet for Bestilling, vil vi behandle personopplysninger om deg. Vi lagrer informasjonen i vårt kontraktshåndteringssystem Salesforce, slik at du kan motta informasjonen og tjenestene som du har bestilt.

Vi bruker kontraktshåndteringssystem levert av Salesforce. Din kontaktinformasjon lagres hos Salesforce, samt statistikk knyttet til respons på utsendelser. Conexus har inngått databehandleravtale med Salesforce. Les Salesforce sin personvernerklæring her.

Hva:

Personopplysningene som registreres via skjemaet for bestillinger i hovedsak opplysninger vi trenger for å sende leveransen, og vil bli lagret i vårt CRM-system.

Lovlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for dette er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR art. 6 (1) b)).

Sosiale medier

Conexus-skole og conexus_norge har en Facebook fanside og konto på Instagram, samt en side på LinkedIn. 

De sosiale mediene gir oss tilgang til å se innlegg, liker-klikk, følgere, kommentarer og meldinger, i tillegg til aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider, tavler og tilpassede annonser. Vår behandling er basert på vår berettigede interesse i å nå ut til kunder og potensielle kunder (GDPR. art. 6 (1) f). 

De sosiale mediene er behandlingsansvarlige for den informasjonen du legger igjen der. Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi beholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Opplysningene dine vil ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

Meta og LinkedIn behandler personopplysninger i USA og andre land som er opplistet i deres personvernerklæring. Du kan få mer informasjon om hvordan de sosiale mediene behandler personopplysninger i deres respektive personvernerklæringer.  Vi oppfordrer deg til å lese disse.

Cookies

Punkter å huske på:

Informasjonstekst:  «Conexus benytter informasjonskapsler for å tilby nettstedet vårt. Hvis du samtykker, bruker vi også valgfrie analytiske og markedsføringsinformasjonskapsler for å samle inn tekniske data og brukeraktivitetsdata. Vi bruker disse dataene til å måle bruken av nettsiden, og deler dem med vår eksterne markedsføringspartner (Hubspot) for at de kan analysere dataene for bruken av nettstedet og finne måter vi kan forbedre brukeropplevelsene dine på.

Ved å godta de valgfrie informasjonskapslene, godtar du bruken av informasjonskapsler og personopplysninger samlet inn fra informasjonskapslene for de spesifiserte formålene. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på [informasjonskapselikonet i høyre hjørne/»endre innstillinger for informasjonskapsler» nederst på siden].

Ytterligere informasjon finner du i vår personvernerklæring (lenke) og retningslinjer for informasjonskapsler (lenke).»

b) Samtykkebokser

c) Cookies-ikon

d) Retningslinjer for cookies – se punkt 4 i Memo om cookies

Rekruttering

I rekrutteringssammenheng behandler vi personopplysninger vi har mottatt fra jobbsøkeren for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR. art. 6 (1) b), eller basert på jobbsøkerens samtykke, jf. GDPR. art. 6 (1) a).  Sensitive personopplysninger som behandles i denne forbindelse er nødvendige for at Conexus skal kunne oppfylle sine forpliktelser som mulig arbeidsgiver (GDPR. art 9 (2) b)).

Eventuelle evne- og personlighetstester, samt søk på nettet, baserer seg på Conexus’ berettigede interesse i å finne riktig kandidat, jf. GDPR. art. 6 (1) f). Vi vil kun kontakte jobbsøkerens referanser dersom søkeren har oppgitt slike for at vi skal kontakte dem (GDPR. art. 6 (1) a)).

Varigheten av behandlingen er 1 år etter at rekrutteringsprosessen er ferdig, eller lengre etter samtykke fra deg.

Tvister

Conexus kan behandle personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med tvister. Personopplysninger om deg for dette formålet behandles fordi vi har en rettslig forpliktelse til det, jf. GDPR art. 6 (1) c), eller med grunnlag i vår berettigede interesse i å dokumentere og fremme vårt syn ved en tvist, jf. GDPR art. 6 (1) f).

Ditt personvern og dine rettigheter

Sikkerhetstiltak

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak, og du kan lese mer om disse HER.

Våre ansatte får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre tap eller utlevering av dine personopplysninger.

Ethvert brudd på våre sikkerhetsrutiner blir dokumentert. Vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhets- og personvernbrudd. Hvis det oppdages slike brudd vil dette bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisiko for deg.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

I de tilfeller hvor du aksepterer at vi tilpasser vår markedsføring til andre annonseplattformer, vil denne overføringen basere seg på ditt samtykke, [lenke til Sosiale medier]

Vi deler dine personopplysninger HubSpot og Jetpack for analyseformål, og med Hubspot for utsendelse av nyhetsbrev. [lenke til punkt om nyhetsbrev, og analyse]

Alle personopplysninger lagres i EU/EØS. Dine data overføres ikke ut av EU/EØS uten at vi har informert om dette og har sørget for lovlig overføringsgrunnlag.

Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Dine personopplysninger lagres bare så lenge det kreves for å utføre våre tjenester eller så lenge som det foreskrives i loven. Dette innebærer at opplysninger om deg for å sende deg nyhetsbrev lagres så lenge du ønsker å motta nyhetsbrevet, eller dersom du har bedt om informasjon fra oss, vil vi lagre kontaktinformasjonen så lenge korrespondansen mellom oss pågår. Informasjon fra kundeservice og GDPR-forespørsler oppbevares i 5 år, for at vi skal kunne dokumentere slike henvendelser.  Informasjon vi er pliktig å lagre etter bokføringsloven lagres så lenge vi er pliktig å beholde dem, som regel 3,5 eller 5 år. Informasjon fra rekrutteringsprosesser slettes når prosessen avsluttes, med mindre du samtykker til lagring lenger. 

Dine rettigheter

Informasjon om behandling av personopplysninger

Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du har rett på innsyn i dine personopplysninger, rett til å be oss korrigere, slette eller begrense bruken av opplysninger om deg, be om utlevering av opplysninger om deg, protestere, trekke tilbake til samtykker eller klage på vår bruk av personopplysninger.  Det viktigste med informasjonsplikten er at den skal sikre du kan forstå hvordan personopplysninger blir behandlet, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, hvilke rettigheter du har og hvordan disse rettighetene kan tas i bruk.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Dette betyr at du skal få vite om vi samler inn og bruker opplysninger om deg. Du vil også ha rett til å be om innsyn i vår vurdering av behandlingsgrunnlaget for de de behandlingene som beror på berettiget interesse dersom du ber om dette. 

Korrigering av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte, og du kan be oss rette opp i feilaktige, irrelevante eller ufullstendige opplysninger.

Sletting av personopplysninger

Du har i visse tilfeller rett til å be om sletting av personopplysninger. Dette gjelder eksempelvis når lagring av opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, eller hvis du trekker tilbake samtykke og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Begrenset bruk av personopplysninger

Du kan be oss begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om at personopplysninger utleveres fra oss til en annen organisasjon eller deg direkte. Formålet med denne rettigheten er å gi deg kontroll over egne opplysninger. Retten gjelder kun opplysninger som du selv har gitt til oss, og bare når vi bruker opplysningene til å oppfylle en avtale med deg eller bruken av opplysningene er basert på ditt samtykke.

Protestere

Du har rett til å protestere mot innsamling og bruk av personopplysninger dersom det foreligger grunner knyttet til din særlige situasjon eller i de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger basert på vår berettigede interesse. I tillegg har du mulighet til å protestere på behandlingen innebærer profilering, herunder målrettet annonsering.

Trekke tilbake samtykke

Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, noe som vil innebære at medlemskapet avsluttes. Dette kan du enten gjøre selv, eller kontakte oss for å få hjelp. Ønsker du ikke at vi benytter automatiserte avgjørelser og profilering av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Endringer

Innholdet i personvernerklæringen kan bli endret fortløpende, og endringer vil bli publisert på vår nettside www.conexus.net.  

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, kan du kan du kontakte oss på våre kontaktpunkter. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger er vår kontaktinformasjon som følger:

Adresse: Grønland 67, 3045 Drammen, Norway

Telefon: +47 32 83 40 00

E-post: personvernombud@conexus.no

Organisasjonsnummer: 982 396 999

«1.         HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL?

En informasjonskapsel er en liten streng med tekst som et nettsted (eller nettjeneste) lagrer i en brukers nettleser. Det lagrer data i nettleseren din om ditt besøk på nettstedet vårt eller andre nettsteder.  Informasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å gjenkjenne brukere når de kommer tilbake til et nettsted.

Conexus bruker informasjonskapsler på denne nettsiden, og når vi leverer tjenesten vår – Conexus Skole.

2.            HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI?

2.1          Conexus.net – nettsiden

2.1.1      Førsteparts informasjonskapsler

Dette nettstedet tilbyr nyhetsbrev, og informasjonskapsler kan brukes til å huske om du allerede er registrert, og om du vil vise visse varsler som bare kan være gyldige for abonnerende / avmeldte brukere.

Når du sender data til Conexus gjennom et skjema som finnes på nettsidene, kan informasjonskapsler settes til å huske brukerinformasjonen din for fremtidig korrespondanse.

For å gi deg en god opplevelse på dette nettstedet tilbyr vi funksjonalitet for å angi dine preferanser for hvordan dette nettstedet kjører når du bruker det. For å huske preferansene dine, må vi sette informasjonskapsler slik at denne informasjonen kan hentes frem når du samhandler med en side som påvirkes av dine preferanser.

2.1.2      Conexus Skole

Når du oppretter en konto hos Conexus Skole, bruker vi informasjonskapsler for administrasjon av registreringsprosessen og generell administrasjon. Disse informasjonskapslene vil vanligvis bli slettet når du logger ut, men i noen tilfeller kan de forbli etterpå for å huske nettstedpreferansene dine når du er logget ut.

Vi bruker informasjonskapsler når du er logget inn, slik at vi kan huske dette. Dette hindrer deg i å måtte logge inn hver eneste gang du besøker en ny side. Disse informasjonskapslene fjernes eller slettes vanligvis når du logger deg ut for å sikre at du bare får tilgang til begrensede funksjoner og områder når du er logget inn.

2.1.3      Tredjeparts informasjonskapsler

Vi bruker Hubspot for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker nettstedet og måter vi kan forbedre opplevelsen din på. Disse informasjonskapslene kan spore ting som hvor lang tid du bruker på nettstedet og sidene du besøker, slik at vi kan tilpasse vårt innhold på siden.

Les dette for å forstå at informasjonskapsler blir plassert av HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

3.            HVORDAN ADMINISTRERER JEG MINE PREFERANSER FOR INFORMASJONSKAPSLER OG SPORING?

Når du første gang besøker nettstedet vårt, mottar du et varsel med informasjon om at nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Ved å godta de valgfrie informasjonskapslene, godtar du bruken av informasjonskapsler og personopplysninger samlet inn fra informasjonskapslene for de spesifiserte formålene. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på [informasjonskapselikonet i høyre hjørne/»endre innstillinger for informasjonskapsler» nederst på siden].»