EN

Engage

Engage viser hvor enkeltelever og klasser lykkes, og når de har behov for påfyll. Verktøyet hjelper læreren med oppfølging og tilrettelegging, og gir et nyttig grunnlag for dialog med hjemmet.

Viser hvor enkeltelever og klasser lykkes

Tilrettelegger for tilpasset undervisning

Sikrer gode overganger og dokumentasjon

Trygt og tidsbesparende for læreren

Kartleggingsverktøy for innsikt og oppfølging

Elevinformasjon som gir verdifull innsikt

Engage samler data og informasjon om elevene, og gir læreren en innsikt i hvor enkelteleven og klassen lykkes. Denne innsikten gir læreren gode forutsetninger for oppfølging, tilpasset undervisning og et godt grunnlag for dialog med hjemmet.

Elevinformasjonen i Engage følger eleven gjennom skolegangen, og sørger for gode overganger og nødvendig dokumentasjon.

glad jente i klasseromv1

Når elevene trives på skolen, lærer de bedre

Lærerne balanserer ofte mellom administrative oppgaver og sitt hovedansvar – undervisningen. For å effektivisere og sikre lærenes oppfølgingsarbeid i skolen og ivareta dokumentasjonsplikten, er det nå mulig å bygge på oversiktene i Engage med Engage Oppfølging.

Engage Oppfølging, samler alt av observasjoner, tiltak og elevoppfølging i et enkelt og trygt system og systematiserer elevoppfølgingen gjennom hele grunnskoleløpet.

Kartlegging og vurdering

Kartlegging av svømmeferdigheter, Alle Teller!, Nasjonale prøver, Kartleggeren, Multi Smart Vurdering og ORF er bare noen av kartleggingene og verktøyene du har tilgjengelig i Engage.

Du identifiserer raskt enkeltelever eller grupper av elever som har utfordringer innenfor samme tema/område, og på samme måte kan du lett identifisere hvilke elver som kanskje har behov for større utfordringer i skolehverdagen.

I forbindelse med utviklingssamtale lager du enkelt «Elevrapport» som dekker den faglige delen av en slik samtale.

verdi 3

Alle læringsressurser i ett system

I Engage samler du informasjon om kartlegging, vurdering og læringsressurser i samme system, og ser dem i sammenheng. Du ser hva elevene har jobbet med, og du ser hvordan de har prestert. Du følger opp den enkelte elev, men også større grupper og klasser.  

shutterstock 770131126 1

Kundereferanse

«Som skoleeier får jeg lett oversikt over skolenes resultater, og kan bruke dataen i oppfølgingsarbeidet.»

content image

Eirik Dalva Skaale

Rådgiver Oppvekst og utdanning

Stavanger kommune

«Når Conexus og Documaster tilbyr en løsning hvor arkivverdig materiale automatisk havner i elevarkivet, er dette økonomisk gunstig for oss siden vi sparer arbeidstid. Det øker også kvaliteten på elevarkivet vårt, siden vi får ryddet bort menneskelige feil og rutineglipp.»

content image

Geir Gribbestad

Rådgiver i Oppvekstsektoren

Saprsborg kommune

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

Få en uforpliktende presentasjon av en rådgiver