OP

Oppfølging

Engage Oppfølging for å sikre at alle elever får den oppfølging, støtte og veiledning som er nødvendig for å lykkes i skolen, og livet generelt.

Enkel, trygg og systematisk elevoppfølging

Sikrer gode overganger

Observasjoner, tiltak og §9A

Utvikling gjennom oppfølging

Oppfølging av alle elever

I Engage Oppfølging er tanken at hver elev skal ha sin egen logg som følger eleven gjennom hele grunnskoleløpet. På denne måten kan vi være med på å sikre gode overganger for eksempel når eleven flytter og starter på en ny skole, eller når en klasse får ny kontaktlærer.

Verktøyet effektiviserer oppfølgingsarbeidet til lærerne ved at man raskt og enkelt kan notere ned observasjoner når de oppstår.

Engage Oppfølging strukturerer målrettet oppfølging av hver enkelt elev, på en slik måte at det oppleves effektivt og gir en merverdi til elever, foresatte, lærere og skoleleder. Mulighet for å opprette og følge opp tiltak, mulighet for å kalle inn til møter, og lage møtereferat dekkes også i Engage Oppfølging.

Engage Oppfølging hjelper læreren med…

  • forenkling og systematisering av arbeidet med elevoppfølging gjennom hele grunnskoleløpet
  • å automatisk fange opp elever som er under bekymringsgrenser eller har høyt fravær
  • å «rydde pulten» for sensitiv informasjon om eleven gjennom at notater og observasjoner lagres digitalt på høyeste sikkerhetsnivå
  • å få bedre oversikt over elevens helhetssituasjon som kartlegginger, observasjoner i skolehverdagen, foreldrenes involvering, elevens innspill fra elevsamtaler og utviklingssamtaler 
  • å skrive notater for undersøkelser og tiltak i henhold til § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø
  • å koble foreldrene tettere på elevoppfølgingen
laerer i klasserom

Kundereferanse

«Siden vi allerede er bruker av Engage, har vi tatt i bruk Oppfølging, som blir brukt til både faglige og sosiale observasjoner. Verktøyet er ideelt for elevene og legger til rette for enklere samarbeid mellom lærere.»

content image

Leif Arild Haaland

Assisterende rektor
Den Norske Skolen i Malaga

«Med Oppfølging har vi et sikkert nivå og det er ingen fare for at data lekker. Vi slipper å bruke initialer, forkortelser og anonymisering og kan skrive rett ut hva som har skjedd med eleven.»

content image

Geir Forbord

Avdelingsleder

Marienlyst skole

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

radgivare oliver
Oliver Marheim

+47 414 23 999
Engage innhold

oma@conexus.no

Book demo