skolemiljo 9a v1

Følg opp 9a-saker i Engage Oppfølging!

Engage Oppfølging legger til rette for enkel håndtering av skolemiljøsaker for skoleledelse og lærere. Funksjonaliteten inkluderer et aktivitetsbibliotek med forhåndsutfylte maler, som gjør prosessen med å opprette observasjoner og tiltak så enkel som mulig. Vi har også utviklet en mobilapp som erstatter de gamle gule lappene og gjør registrering av observasjoner digitalt og mer effektivt.

skolemiljo aktuelt