EO app v1 1

Vår nye gratis App – registrer elevobservasjoner umiddelbart

Når det skjer – der du er!

Nå kan du raskt og enkelt registrere elevobservasjoner i Engage Oppfølging som vil deg innsikt i individuelle styrker, svakheter og behov til elevene. Dette gjør det mulig å tilpasse undervisningen for å møte hver enkelt elevs unike behov.