gutt lese
arbeid med ord

Arbeid med ord

Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse

Arbeid med ord

Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse tilpasset. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon.

Utgiver: Arbeid med ord Læremidler

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1