jente skole
Bokstavproven forside 1.jpg rw largeArt 1201 1

Bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap

Bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap.

Utgiver: Lesesenteret

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1