gutter leser bok
carlsten 1

Carlstens lesetest

Observasjons- og kartleggingsprøver i lesing og skriving som hjelp til å avdekke og forebygge lese- og skrivevansker

Carlstens lesetest

Carlsten leseprøver er utviklet slik at de gir læreren enkel og relevant informasjon om elevenes leseferdighet og leseforståelse. På 1. og 2. trinn måles elevenes kjennskap til bokstaver, og deres evne til å identifisere språklyder i uttalte ord. Leseprøvene for 3.-7. trinn inneholder leseprøve med innskutte parenteser og bokstavdiktat (3. trinn), alfabetprøve (4. trinn) og setningsdiktat (4.-10. trinn). Leseprøvene er enkle å bruke og krever lite etterarbeid.

Utgiver: Cappelen Damm

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1