archivev1
FiksArkiv

Fiks Arkiv

Conexus utvikler støtte for Fiks Arkiv slik at alle kommuner enkelt kan få arkivert elevresultater fra Engage, logger fra Stafettloggen og historikk fra Oppfølging på en trygg og effektiv måte.

Hvorfor integrasjon med Fiks Arkiv?

Mindre arbeid med arkivering

Fagsystemer koblet direkte til arkivkjernen gjør det enklere og raskere å få arkivert riktig informasjon til riktig tid. 

Trygg og effektiv lagring

Med integrasjon til arkivkjernen slipper man usikker mellomlagring av filer og dokumenter på lokale maskiner. Alt overføres direkte mellom sikre systemer. 

Slutt på spesialintegrasjoner

Fiks tilbyr én integrasjon for alle fagsystem. Ved å støtte Fiks Arkiv blir det slutt på kostnadskrevende spesialløsninger for hvert fagsystem som skal kobles til arkivet.

Hva er Fiks Arkiv?

Fiks Arkiv er KS sitt nye anbefalte grensesnitt for utveksling av data mellom fagsystemer og arkivløsning.

Fiks Arkiv sørger for at kommunene  ikke trenger å gå til innkjøp av egne skreddersydde integrasjoner mellom fagsystemer og arkivkjerner, men isteden får en felles integrasjon som fungerer for alle fagsystem. Det gir færre koblinger, mindre vedlikehold og tryggere rammer. 

Med Fiks Arkiv vil kommunene kunne ha enda bedre rutiner og beskrivelser av sine arkiveringsprosesser.

fiksarkiv2

Automatisk arkivering for kommuner

Med Conexus og Fiks Arkiv skal du enkelt og effektivt kunne håndtere all arkivering av informasjon fra våre produkter på en sikker og pålitelig måte. Vi skal gjøre arkiveringen enkel, og gir deg alt du trenger for å arkivere dokumenter og informasjon fra våre systemer i en sømløs og strømlinjeformet prosess hvor fokus er på å automatisere de rette oppgavene slik at arkivering i så stor grad som mulig skjer av seg selv.

FiksArkiv3

Noark 5-standard

Noark er en norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter, utviklet og vedlikeholdt av Riksarkivaren. Navnet er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark 5 er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Dette kan du lese mer om hos Arkivverket. 

FiksArkiv4

Sikker lagring av alle data i henhold til GDPR og personvern

Med en kobling mellom Conexus sine systemer og Fiks Arkiv får du en helhetlig flyt av dokumentasjon uten mellomlagring av informasjon på usikre flater. Dette er viktig for sikker behandling av personopplysninger, og gir god oversikt når kommunen har behov for innsikt i viktig informasjon nå og i fremtiden. 

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht. bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage

Pris oppgitt eks. mva

Pris: 7 kr pr.elev, minimumsbestilling 2900 kr.

Oppsettskostnad: 3990 kr

gutt skole

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.