barn i skolegard
gbt logo

Grunnleggende begrepstest

Elever trenger ikke bare lære ord, de trenger også å lære begreper!

Grunnleggende begrepstest

Grunnleggende begrepstest måler elevens kunnskap om 33 viktige begreper innen 11 kategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Dette er derfor kartleggingsverktøyet for begreper viktige i all læring, ikke minst i begynneropplæringen. Dette er begreper som også er avgjørende for utvikling av læringsstrategier og algoritmisk tenkning.

Testen er adaptiv og har opplesning av oppgavene. Den fremstår som spillbasert og det brukes interessevekkende og virkelighetsnære foto som elevene kan relatere til.

Grunnleggende begrepstest kan brukes til elever i alle aldre, også til de eldste barna i barnehagen før de skal over til skolen, men høsten på første trinn vil være et anbefalt tidspunkt for den første kartleggingen. Bildevalg og grafikk er aldersnøytrale, og det kreves ikke leseferdigheter. Det måles hvor velutviklet og overførbart begrepet er på testtidspunktet, noe som kan variere mye fra elev til elev, uansett alder. Dette gir da et godt utgangspunkt for bedre tilpasning av undervisning både på individ og systemnivå, i et tidlig og forebyggende perspektiv. Forskning har vist at elevens begrepsmessige forutsetninger har utslagsgivende effekt på all videre læring, blant annet av lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Det som skal læres, forstås og huskes bedre med et velutviklet begrepsapparat i bunnen.

Skjermbilde 2020 11 11 kl. 16.25.49

Etter fullført test, gis veiledning til videre oppfølging og tilgang til en lang rekke digitale øvingsoppgaver. Det er mulig å gjenta hele eller deler av testen flere ganger, for dermed å følge med på begrepsutviklingen og effekt av begrepsundervisning over tid.

Lisensen er knyttet mot sluttbrukerne, altså antall barn/elever som testes, og er først og fremst tenkt som en kartleggingstest på systemnivå. Spesialpedagoger som bare vil kartlegge enkeltelever, må gjøre en avtale med kommunen eller den enkelte skolen/barnehagen om å tegne lisens for tilstrekkelig antall sluttbrukere.

Utvikler: Conexus og Nyborg Pedagogikk

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht. bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage

Pris oppgitt eks. mva

Pris: Kr. 50,- pr. elev.

Minimumsbestilling på kr. 2000,-

kartleggeren bilde1

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.