barn med bokstaver
kaare johnsen2 7 1

Kåre Johnsens orddiktat

Prøver for vurdering av rettskrivningsvanskar. Håndbok med diktater, instruksjon og normer

Kåre Johnsens orddiktat

Prøver for vurdering av rettskrivningsvansker.

Orddiktatene dekker de fleste rettskrivingsreglene, og bør derfor i noen grad kunne brukes til grovdiagnostisering. Ved å vurdere nærmere hvilke feil eleven gjør, vil en kunne finne fram til hvilke rettskrivingsområder som faller særlig vanskelig.

Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

Betingelser

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1