kartleggeren bilde
kartleggeren 1

Kartleggeren

Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

Kartleggeren

Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn – VG1. Verktøyet er ingen konkurrent til nasjonale prøver, men et utfyllende redskap og helt læreverkuavhengig. Resultatene fra Kartleggeren kan legges inn i Conexus Engage. 

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht. bestillingsskjema.
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage, og lisens på Kartleggeren hos Fagbokforlaget

Pris oppgitt eks. mva

Pris: kr 15,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.

Minimumsbestilling kr. 2.500,-

kartleggeren bilde1

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.