barn leser isammen
LUSv1

LUS

LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese

LUS

LeseUtviklingsSkjema (LUS), er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige og er  er bygget på forskning om hvordan barn lærer å lese, og kan brukes til å finne ut hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Verktøyet kan nyttes til å plassere alle lesere, uavhengig av alder, inn på et ferdighetstrinn, pedagogisk kalt utviklingstrinn. LUS-skjemaet er delt i 19 progressive trinn, der trinn 18 er delt i tre nivåer.

LUS er i dag et vanlig innslag i norske skoler, og nær alle grunnskoler i Oslo er LUS-skoler. En «LUS-skole» omtales som en skole med:

  • fokus på lesing
  • en gjennomgående forståelse av at leseferdighet er grunnleggende for arbeidet med alle fag
  • fokus på kvalitetsrelatert vurdering
  • rom for diskusjoner om vurdering
  • åpenhet for å ta i bruk ulike metoder i arbeidet med lesing og skriving
  • praksis påvirket av resultater
  • LUS-resultater som grunnlag for ressursfordeling og organisering (ledelsesperspektiv)

LUS legger opp til at alle lærere ved en skole skal være kurset og involvert i arbeidet. LUS Skjemaet er delt i tre faser, fra det helt enkle med gjenkjennelse av ordbildet av eget navn, til evnen til å fordype seg i en større, komplisert tekst og raskt identifisere tekstens innhold og struktur. LUS bidrar ikke med metoder for tiltak til leseopplæring, men er et verktøy for læreren, og bidrar til å holde fokus på det eleven kan, og mindre på det eleven ikke kan. Videre blir neste utviklingstrinn synliggjort. Skolene sitter på den pedagogiske kompetansen og kjennskap til det helhetlige bildet til eleven, og dette danner grunnlaget for de individuelle tiltakene som bør følge en LUS-kartlegging.

LUS-kartleggingens 19 trinn

LUS-skjemaets 19 progressive utviklingstrinn er noe kortfattet slik:1. Leser og skriver navnet sitt2. Kjenner igjen leseretningen3. Skjønner at det som er skrevet kan sies4. Kjenner igjen ordbilder5. Skjønner nye ord ut fra kjente ord6. Bruker enkeltbokstaver for å kjenne igjen ordet7. Bruker bokstavene effektivt for å lese8. Kan erstatte tale/lytte med lese/skrive9. Lyderer for å lese ukjente ord – forventet LUS-nivå i første klasse10. Veksler mellom ulike strategier for funksjonell lesing11. Leser stotrende, strever seg frem i teksten – forventet LUS-nivå i andre klasse12. Leser 3-4 ord fra egen erfaringsbakgrunn før de står fast13. Leser nesten flytende, står fast i blant – forventet LUS-nivå i tredje klasse14. Søkeleser, finner svar på faktaspørsmål15. Leser flytende, foretrekker stillelesing, kapittelbøker – forventet LUS-nivå i fjerde klasse16. Kan følge skriftlige instruksjoner17. Leser løpende tekst (TV-teksting)18.a. Leser bøker lett der handlingen føres ukomplisert videre (bokslukere) – forventet LUS-nivå i syvende klasse[1]18.b. Ungdomsbøker – forventet LUS-nivå i tiende klasse18.c. Voksenbøker, tema og symbolikk19. Overblikk

Utgiver: Conexus i samarbeid med Oslo Kommune

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht. bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage

Pris oppgitt eks. mva

Pris: kr. 12,- pr. elev

Minimumsbestilling kr. 2.000,-

kartleggeren bilde1

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.