lesegutt
nubu logo

ORF

Kartlegging og vurdering av leseutvikling (ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt, nøyaktighet, prosodi, forståelse) 2.- 5. trinn

ORF

ORF (Oral Reading Fluency), kartlegging og vurdering av leseutvikling (ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt, nøyaktighet, prosodi, forståelse) 2.- 5. trinn. En norsk utviklet versjon av DIBELS – «Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills» og er både screening og oppfølgende kartlegging for elever som trenger mer intensivert læringsstøtte, – tilpasset og validert for norske elever.

Utgiver: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Adminstrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1