setningsprove
s40 1

Setningsleseprøven S-40

S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker

Setningsleseprøven S-40

S-40 er en setningsleseprøve som normert for 3-10 trinn. Prøven kan brukes på grupper og individuelt, samt på eldre elever med lesevansker.

Utgiver: Logometrica

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1