skriving
Lesesenter Nor

Skolestart

Få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn

Skolestart

Du kan starte testen direkte i Conexus Engage, og få opp resultatene umiddelbart!

«Skolestart» er utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På Sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.

Appen kartlegger elevens ferdigheter innenfor følgende temaer:
• Bokstavgjenkjenning
• Framlydsanalyse
• Lese ord
• Fonologisk syntese
• Bokstavgjenkalling
• Staving

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

Her kan du se overordnede oversikter over en elev – og gå ned på detaljnivå på hvert enkelt område. Du kan også se elevens resultater mot et gjennomsnitt av klassens og skolens resultater.

Utgiver: Skolestart er utviklet av Lesesenteret i samarbeid med NettOp, UiS.

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht.bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage

Pris oppgitt eks. mva

Pris: Kr. 25,- pr. elev

Minstebestilling kr. 2.500,-

kartleggeren bilde1

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.