sol lesebarn
sol1 1

SOL

Sol er et verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling og samtidig et program for kompetanseheving for lærere

Sol

SOL står for Systematisk Observasjon av Lesing. Det er et system som hjelper deg med å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling, og der du kan følge leseutviklingen gjennom hele grunnskoleløpet. SOL er nyttig for tilbakemelding og dialogen både med eleven og med de foresatte. I grunn ligger også et kompetansehevingsprogram for lærere.

Les mer om SOL her: https://www.sol-lesing.no

Utgiver: Gjesdal kommune

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht. bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage

Pris oppgitt eks. mva

Pris: kr. 12,- pr. elev

Minimumsbestilling kr. 2.000,-

kartleggeren bilde1

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.