sprak 5 6
spraak 5 6 1

Språk 5-6

Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år

Språk 5-6

Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig.

Utgiver: Statped

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1