sprak 6 16
spraak 6 16 1

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. Testen tar sikte på å besvare spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder?” og” bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?”

Utgiver: Statped

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1