stas skriver
stas 1

STAS

STAS står for ”Standardisert test i avkoding og staving”, og er en normert avkodings- og staveprøve

STAS

Standardisert test i avkoding og staving – STAS er utarbeidet som et hjelpemiddel for tidlig oppdagelse av lesevansker, kartlegging av leseprosessen, tilpasset hjelp og oppfølging av utviklingen. STAS måler hvor godt eleven avkoder og staver i forhold til barn på samme alder, men også i forhold til eldre og yngre barn. Testen kan benyttes på barn fra 2. trinn og ut ungdomsskolen. Alle delprøver og prøver er detaljert etter normer.

Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1