Hero modules
nsf 1

Svømmekartleggeren

Svømmekartleggeren sparer deg tid og sikrer at svømmeopplæringen er dokumentert, samtidig som det gir grunnlag for at skolene kan iverksette nødvendig tiltak slik at alle barn blir svømmedyktige

Svømmekartlegging

Svømmekartleggeren i Conexus Engage dokumenterer og sikrer at:

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt
  • registrering gjennomføres i løpet av få minutter per klasse.

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom – og mestre – innen utgangen av 4. trinn. Ferdighetsprøven er satt i sammenheng med testøvelser som inkluderer selvberging og livredning, og som støtter opp under kompetansemålene etter 7.- og 10. trinn.

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage

Pris oppgitt eks. mva

Pris: 15,- per elev

Minstebestilling 2500,-

svommekartleggerenv2

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.