udir kartlegging
Udir Logo 1 1

Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene

Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene finnes innenfor emnene Lesing og Regning, på 1. og 3. trinn. Resultatene kan importeres til Conexus Engage.

Utgiver: UDIR