udir nasjonale prover
Udir Logo 1 1

Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk

Utdanningsdirektorates nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvudering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultater på disse prøvene eksporteres fra PAS og importeres inn til Engage.