Alle Teller!

Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse. Kartleggingsverktøyet består av tester og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som lærer kan gi elevene dine best mulig tilpasset opplæring, og hvordan du kan hjelpe elevene som har eventuelle misoppfatninger.

Basert på elevenes resultater kan du planlegge undervisning som bygger på det elevene kan, og ved å bruke håndboka AlleTeller!, kan du få forklart vanlige misoppfatninger og legge til rette for varierte aktiviteter som fremmer forståelse. Håndboka er også til god hjelp når du skal innføre nye og utvide matematiske begreper

Nå er det klart for integrasjon med import av resultatene fra Alle Teller! til Conexus Engage. Nedenfor finner du priser.

Integrasjonen krever at skolen(e) benytter Feide.

Utgiver: Matematikksenteret

Pris:

Pris pr. skole
Antall elever: Pris Alle teller i Engage
1-100 750,-
101-200 1250,-
201-300 1750,-
301-400 2250,-
401-500 3000,-
501-> 4000,-

Under antall lisenser i skjema skal det føres antall elever.


Les mer om Alle Teller! her: https://www.alleteller.no/