Alle Teller!

Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse. Resultatene fra kartleggingstestene avdekker eventuelle misoppfatninger og misforståelser hos elevene. Les mer om Alle Teller! her: https://www.alleteller.no/

Nå er det klart for integrasjon med import av resultatene fra Alle Teller! til Conexus Engage. Nedenfor finner du priser.

Integrasjonen krever at skolen(e) benytter Feide.

Utgiver: Matematikksenteret

Pris:

Pristrapp lisens skole
Antall elever: Pris Alle teller i Engage
1-100 750,-
101-200 1250,-
201-300 1750,-
301-400 2250,-
401-500 3000,-
501-> 4000,-

Under antall lisenser i skjema skal det føres antall elever.