Alle teller!

Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse. Resultatene fra kartleggingstestene avdekker eventuelle misoppfatninger og misforståelser hos elevene. Les mer om Alle Teller! her: https://www.alleteller.no/

Utgiver: Matematikksenteret

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.