Carlstens lesetest

Carlsten leseprøver er utviklet slik at de gir læreren enkel og relevant informasjon om elevenes leseferdighet og leseforståelse. På 1. og 2. trinn måles elevenes kjennskap til bokstaver, og deres evne til å identifisere språklyder i uttalte ord. Leseprøvene for 3.-7. trinn inneholder leseprøve med innskutte parenteser og bokstavdiktat (3. trinn), alfabetprøve (4. trinn) og setningsdiktat (4.-10. trinn). Leseprøvene er enkle å bruke og krever lite etterarbeid. Les mer om Carlstens lesetest her: https://www.cappelendammundervisning.no/verk/Carlstenprøvene-126517

Utgiver: Cappelen Damm

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.