Kåre Johnsens orddiktat

Prøver for vurdering av rettskrivningsvansker.

Orddiktatene dekker de fleste rettskrivingsreglene, og bør derfor i noen grad kunne brukes til grovdiagnostisering. Ved å vurdere nærmere hvilke feil eleven gjør, vil en kunne finne fram til hvilke rettskrivingsområder som faller særlig vanskelig. Les mer om Kåre Johnsens orddiktat her: https://www.materiellservice.no/butikk/orddiktater/orddiktater-for-2-7-klasse-bokmal/

Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.