M-prøvene

M-prøvene er kartleggingsprøver i matematikk for grunnskolen. Les mer om M-prøvene her: https://www.materiellservice.no/butikk/kartleggingsprove-i-matematikk/2-laererveiledninger-m2-t-o-m-m7-20-ex-av-hver-bokmal/

Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.