Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen. Les mer om Ordkjedetesten her: https://logometrica.no/produkt/ordkjedetesten

Utgiver: Logometrica

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.