STAS

Standardisert test i avkoding og staving – STAS er utarbeidet som et hjelpemiddel for tidlig oppdagelse av lesevansker, kartlegging av leseprosessen, tilpasset hjelp og oppfølging av utviklingen. STAS måler hvor godt eleven avkoder og staver i forhold til barn på samme alder, men også i forhold til eldre og yngre barn. Testen kan benyttes på barn fra 2. trinn og ut ungdomsskolen. Alle delprøver og prøver er detaljert etter normer. Les mer om STAS her: https://www.materiellservice.no/butikk/stas/stas-standardisert-test-i-avkoding-og-staving/

Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.