Relemo Lesepakke - Conexus

Relemo Lesepakke - Conexus

Relemo Lesepakke
Se hvordan

Trenger dine elever å knekke lesekoden eller å bli bedre på å lese?

 

Relemo Lesepakke – en komplett verktøykasse med tilpasset lesetrening for alle trinn i grunnskolen.

Relemo Lesepakke består av tre moduler:

  • Relemo – repetert lesing
  • Lesepakka – språklig bevissthet, ordavkoding, leseforståelse
  • Relemo Engelsk – for å utvikle engelskferdigheter på alle trinn i grunnskolen.

 

Det anbefales sterkt å bruke begge, fordi de ivaretar forskjellige områder av leseprosessen:

  • Lesepakka sikrer rikelig med leseøving trinn for trinn og måler leseforståelse
  • Relemo gir på en motiverende måte mulighet for å jobbe spesifikt med automatisering og økt lesehastighet.

Relemo Lesepakke

Prøv gratis!
MicrosoftTeams-image (10)

Relemo Lesepakke er bygget opp slik

Steg 1: Knekke lesekoden med Lesepakka del 1

For elever som skal knekke lesekoden/begynneropplæringen på 1.trinn anbefales Lesepakka del 1. Lesepakka er fin å bruke når elevene skal introduseres for bokstavene, da den har lesetekster for hver enkelt bokstav. Her møter elevene et rikt utvalg av lydrette tekster på ulike nivåer samt oppgaver med språklig bevissthet og leseforståelse. Les mer her.

Toddler,Girl,With,Book,Near,The,Window

Steg 2: Automatisere ordavkodingsferdigheter og leseflyt med Relemo og Lesepakka del 2

Etter at elevene har knekt lesekoden anbefales det å variere undervisningen med strukturerte tekster fra Lesepakka Del 2 og 3 som kan brukes som leselekser med Relemo-metoden som gir den motiverende muligheten til å øve på leseflyt gjennom repetert lesing. I Lesepakka del 2 møter elevene tekster for systematisk innføring av de ikke-lydrette ordene og del 3 består av tekster for systematisk innføring av alle de avanserte ordene i språket vårt (stumme lyder, doble konsonanter, komplekse grafemer osv, som derfor passer litt lenger opp i klassene. Les mer her.

Youngster,With,School,Stuff,Demonstrating,United,Kingdom,Flag,Closeup

Steg 3: Utvikle engelskferdigheter på alle trinn i barneskolen med Relemo engelsk

Relemo Engelsk gir mulighet for å lære de 800 mest høyfrekvente engelske ordene gjennom en svært systematisk oppbygning i ordlister og tekster på fem ulike nivåer. Relemo engelsk har identisk oppbygning som Relemo norsk, og har som mål å utvikle elevenes engelskferdigheter på alle trinn i barneskolen. Les mer her.

Referanse

Med Lesepakka forteller lærer Bente Rui ved Selvik skole at hun har halvert tiden hun bruker på å finne tekster
Les hele intervjuet

Bestilling

Ta kontakt med Oliver Marheim på 414 23 999/ oma@conexus.no om du har spørsmål rundt bestilling av Relemo Lesepakke.

Ofte stilte spørsmål

Hva skiller Relemo Lesepakke fra andre startpakker for leseopplæringen?

Relemo Lesepakke inneholder tekster for lesetrening for hele grunnskolen. Mange elever har behov for lesetrening utover begynneropplæringen, og Relemo Lesepakke har alderstilpassede tekster som kan brukes fra 1.-10.-klasse. Relemo Lesepakke er eneste pakke som i tillegg inneholder verktøy for lesetrening på engelsk bygget på metoden repetert lesing. Relemo Lesepakke sender aktivitetsdata til Conexus Engage, slik at læreren kan se elevenes progresjon opp mot de øvrige kartleggingsresultatene hos enkeltelever og grupper. Dette legger til rette for god innsikt hos lærer i arbeidet med å tilpasse for hver enkelt elev.

Kan jeg prøve Relemo Lesepakke?

Ja, dere kan prøve Relemo Lesepakke ved å bestille demo lenger opp på siden.

Kan vi bruke Relemo Lesepakke for elever med dysleksi?

Ja. Dette kan du lese mer om her:

Lesing (dysleksivennlig.no)

Lesevansker | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

 

Er Relemo forskningsbasert?

Denne studien så på effekten av repetert lesing blant 3. klasseelever fra et tettsted på Østlandet. Kognitive evner, vokabular og grammatikk ble benyttet som kontrollvariabler på faktorer som mulig påvirker leseutviklingen, samtidig som det ble kontrollert for ulikheter i leseferdighet ved studiens start. Utvalget i undersøkelsen besto av 90 elever, totalt fire klasser med den spredning og variasjon en normalt finner i et slikt utvalg. Elevene fordelte seg i en tiltaksgruppe på 69 elever (3 klasser) og en kontrollgruppe på 21 elever (1 klasse).

Tiltaket, som varte i seks uker, ble utformet som ett undervisningsopplegg bestående av ulike varianter repetert lesing, både parlesing og uassistert stillelesing. Materialet som ble benyttet var likt for alle elevene og inneholdt høyfrekvente bokstavlyder, høyfrekvente ord og 30 ulike tekster på 3. klassenivå. I opplegget inngikk det i tillegg daglig høring av elevene der lesefeil registreres.

Resultatene av undersøkelsen viste at elevene i tiltaksgruppa hadde signifikant framgang både i forhold til hastighet og nøyaktighet på ord og tekstnivå. Funnene indikerer at opplegget fører til bedre leseflyt hos elever på 3. klassetrinn. Både svake og sterke elever profitterer på opplegget, men effekten synes å være sterkest hos elever som i utgangspunktet hadde svakest leseferdighet (Gustavsen, Bottegaard 2005)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med conexus.net i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.