|

Conexus Stafettloggen gir oppsiktsvekkende resultater i Haugesund

Det startet med et A4-ark etter inspirasjon fra Danmark. Nå viser Haugesund kommune vei ved å sette eleven i fokus, med tidlig innsats og tilpasset opplæring.

I 2011 var Haugesund kommune på studietur til Guldborgsund i Danmark. Guldborgsund kommune er kjent for sitt gode, tverrfaglige arbeid med barn og unge, og Helsedirektoratet gav signaler om at de ønsket å se på hvordan modellen kunne tilpasses til norske forhold.

Haugesund kommune har deltatt i et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet siden 2012, med det mål å fange opp og sette inn tiltak for barn i risiko. På fem korte år har kommunen oppnådd fantastiske resultater.

Tiltak som virker

– Det var en helsesøster i prosjektet som sa det så godt: Vi må sette barnet på bordet. Der vi tidligere satt i store møter og diskuterte over hodet på den det gjaldt, har vi nå lykkes i å sette barnet i sentrum. Effekten har vært større enn vi kunne ane, sier Inger Lise Bratteteig, som er koordinator for prosjektet i Haugesund kommune.

Det var Haugesund, i samarbeid med Tysvær kommune, som først kom til Conexus med et ønske om en IT-løsning som kunne svare på kommunens behov. A4-arket de hadde med seg fra Danmark ble etterhvert til kommunikasjonsløsningen Stafettloggen.

– Conexus Stafettloggen har vært et ekstremt viktig verktøy for oss. Her blir vi tvunget til å finne tiltak som faktisk virker, og verktøyet har hjulpet oss til å strukturere opp rutiner og samhandling på nytt. Vi ser nå at dette arbeidet har påvirket resultatene mer enn vi trodde, forteller hun.

Avdekket svakheter

Bratteteig beskriver en kultur i endring. Fra store og komplekse møter, treghet i systemet og manglende oversiktsbilde, til effektiv samhandling på tvers av instanser, tidligere innsats og måling av resultater.

– Da vi begynte å bruke Conexus Stafettloggen avdekket vi at vi hadde utfordringer på flere områder. I mange tilfeller slet vi med å finne spissede tiltak, å avgrense disse i tid og å evaluere effekt. Ved å ta i bruk Conexus Stafettloggen har vi blitt mer strukturerte og metodiske. Med mer enn 200 logger opprettet er det mange barn som har fått en tettere oppfølging enn de ville ha fått uten Conexus Stafettloggen, sier hun.

Oppnåelige mål

Solskinnshistoriene er mange, men det er noen som biter seg litt ekstra fast. Barnets medbestemmelse er viktige stikkord. Det samme er samarbeid med hjemmet.

– En historie som har festet seg hos meg er jenta som ikke ville gå på skolen. Fraværet var høyt og fortvilelsen stor. Støtteapparatet følte at de hadde forsøkt alt, men fikk hjelp til å bryte ned problemstillingen da de tok i bruk Conexus Companion, forteller Bratteteig.

For å gjøre en lang historie kort: Det ble identifisert to små tiltak som eleven foreslo og selv trodde kunne hjelpe: Hun ønsket å få starte dagen noen minutter etter de andre, for unngå situasjoner i skolegården ved skolestart, og hun ønsket å sitte ved pulten nærmest døren i klasserommet.

– Conexus Companion tvinger deg til å identifisere små og målbare tiltak. Det er nettopp disse spissede tiltakene som har vist seg å være så viktige, både for elever og foreldre. At tiltakene er oppnåelige, gir mestringsfølelse. I dette konkrete tilfellet har eleven kommer på skolen hver dag etter at disse små justeringene ble innført, sier hun.

Fra omsorg til endring

Alle tiltak brytes ned til noe som er håndterlig, både for foreldre og barn. Det kan være så enkelt som å smøre matpakke til barnet i en periode, eller å sikre at barnet får nok søvn. Ved hjelp av fargekoder vurderes det om tiltaket har vært effektivt eller ikke.

– Grønn farge viser at tiltaket har vært effektivt. For noen foreldre kan dette være første gangen de opplever mestring i møte med det offentlige. På denne måten bygges tiltakene stein for stein. Det grunnleggende først, så mer avanserte tiltak etterhvert. Vi har gått fra omsorg til endring, sier hun.

En helt ny måte å jobbe på

I Haugesund kommune har både barnehager, skoler, helseinstanser, PPT og barnevern tatt i bruk Conexus Companion. Nå står videregående skoler for tur, sammen med NAV. Målet er at en logg skal kunne følge deg gjennom livet, om det skulle være behov for det.

– På denne måten håper vi å kunne følge blant annet gråsonebarna enda tettere. Ofte er det disse barna som faller mellom to stoler. De som det alltid er noe med, men kanskje ikke alvorlig nok til at det blir tatt tak i. Disse barna må gjenoppdages igjen og igjen, etterhvert som de beveger seg gjennom systemet, forteller Bratteteig.

Hun forklarer at barnevernet i kommunen kan spare så mye som en måneds arbeid når et barn allerede har en logg, kontra de som ikke har det. Å kjenne til historikken, hvilke tiltak som allerede er prøvd og effekten av disse, er gull verdt.

– Ved å rydde opp i hvem som gjør hva får vi en bedre og mer målrettet oppfølging av det enkelte barn. Bare de som har en direkte rolle overfor barnet involveres til enhver tid. Det blir færre mennesker å forholde seg til, men likevel bedre samhandling i alle ledd. For oss har det blitt en helt ny måte å jobbe på, sier Bratteteig.

Kort om Conexus Companion

  •  Skolens/barnehagens verktøy for lokal oppfølging ifbm tidlig innsats
  • Sikkerhetsnivå fire
  • Sikker og effektiv samhandling på tvers av tverrfaglige instanser
  • Fast felles samarbeidsform med kjente rutiner, roller og redskaper
  • Ett sted der man kan orientere seg om totaliteten
  • Alltid én person som har initiativplikten og ansvaret for å følge opp innsatsen