helga falch johannessen

|

– Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

Gode verktøy er med på å forbedre hverdagen i skole-Norge. Mens det tidligere kunne ta dagevis å komme ajour med registrering av elevenes resultater etter kartleggingsprøver på papir, er dataene nå på plass så snart prøvene er fullført. Dermed kan lærerne heller bruke tiden på planlegging og skreddersøm av videre undervisning.

Samler innsikt for tilpassing av undervisningen

Conexus Engage sporer elevprogresjon i grunnleggende ferdigheter, samt innenfor de ulike skolefagene. Elevenes utvikling over måneder og år er lett tilgjengelig i verktøyet, og gjør det enklere å sette opp læringsmål i samarbeid med både elever og foreldre. Data om den enkelte elev samles inn gjennom diagnostiske prøver, standardiserte vurderinger og metoder for dybdelæring.

Gull verdt

– Conexus Engage er gull verdt for meg som faglærer. Det hjelper meg til å planlegge og forbedre undervisningen i det daglige, samtidig som jeg føler meg trygg på at synsing elimineres i vurderingen av elever. Jeg er veldig glad i mulighetene for gode, grafiske fremstillinger av data, som gir tydelig rapportering til både elever, foreldre og internt i skolen, forteller Helga Falch Johannessen på Øren skole i Drammen. Hun er kontaktlærer i klasse 7a, samt faglærer i matte og naturfag. Selv er hun biolog, og gikk fra næringslivet til læreryrket for bare tre år siden.

Conexus Engage har full oppslutning på skolen

Forbedringspunktene som synliggjøres i Conexus Engage gjør det mulig å spesialtilpasse undervisningen i kortere eller lengre perioder.
– Jeg kan for eksempel plukke ut elever som trenger å jobbe med et spesifikt kurs i fire uker for å komme på det nivået de bør være. Det er nok bakgrunnen min som gjør at jeg er ekstra glad i tall og data, og i tillegg er fag som matte spesielt godt egnet. Allikevel ser jeg at alle på skolen har stort utbytte av verktøyene. Ettersom vi har brukt Conexus Engage en stund kan vi sammenstille data med tidligere og på den måten enklere se utviklingen over tid, sier hun.

Faktamaterialet i Conexus Engage eliminerer grunnlaget for skjønn

– I skolehverdagen er det veldig lett å tenke at man har et korrekt inntrykk av en elev. Gjennom bruken av Conexus Engage får jeg jevnlig aha-opplevelser som justerer oppfatningen, i begge retninger. Hvis vi har elever med utfordringer som det er viktig å få formidlet til andre på skolen, er det enkelt å få gjort dette på en presis måte.

Utstrakt samarbeid mellom Øren skole og Conexus

Verktøyene som Conexus tilbyr skreddersys lærernes hverdag, og gjennom utvikling og implementeringen er tett kontakt viktig.
– Vi har hatt mye kontakt med Conexus. De inviterer stadig til forbedringsinnspill, og er veldig lydhøre og lette å jobbe med, forteller Helga.