shutterstock 1864557925 1

|

Dette verktøyet sparer tid for lærere

Veronica Eckhardt, spesialpedagog og lærer ved en liten skole på Østlandet, forteller om hvordan Conexus Engage hjelper henne med å samle informasjon og forberede seg til de halvårlige utviklingssamtalene med foresatte. 

Lærere bruker ofte mye tid på å dokumentere elevenes resultater. For Eckhardt er Conexus Engage et verktøy hun ikke kan klare seg uten. 

– Jeg er mest inne i Conexus Engage på høsten. Da bruker jeg de tilgjengelige rapportene som underlag for å hente ut individuell informasjon og lage opplæringsplaner. Jeg er også mye inne i Engage når det skal lages årsrapport. Som lærer trenger jeg denne oversikten. Både jeg og skolen min er flittige brukere, forteller Eckhardt.  

Utviklingssamtalen – et viktig kontaktpunkt mellom skole og hjem 

Utviklingssamtalen er et viktig kontaktpunkt mellom skolen og foresatte. Ifølge Opplæringsloven har foreldrene rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren minst to ganger i året, hvor temaet er elevens fagkompetanse og hvordan eleven arbeider i det daglige.  

Bedre grunnlag gir bedre samtaler 

Resultatene fra for eksempel Nasjonale prøver kan importeres til Conexus Engage, slik at Eckhardt enkelt kan ta med seg relevant informasjon inn i utviklingssamtalen. I utviklingssamtalen går hun gjennom elevens situasjon sammen med de foresatte. Alt som finnes av data knyttet til faglig progresjon, mestring og trivsel er viktig for videre planer og fremovermeldinger.  

– Hva er det som gjør at du er så fornøyd med Engage som verktøy opp imot utviklingssamtalene? 

– Informasjonen i Engage styrker grunnlaget for samtalen med elev og foresatte. Du kan også lage elevrapporter ved å huke av hvilke kartlegginger du vil ha med deg inn i samtalen. På denne måten får du tilpasset elevsamtalen til det beste for deg og det beste for eleven, forklarer Eckhardt. 

Lettere å følge elevene over tid 

Veronica Eckhardt er lærer på mellomtrinnet ved en liten skole hvor alle kjenner alle. Likevel er det viktig at all kartlegging følger med eleven og trinnet.     

Hvordan fungerer Conexus Engage for deg ellers gjennom året? 

– Jeg kan legge inn like tester i starten og slutten skoleåret, da ser jeg utviklingen til eleven som jeg kan bygge videre på. Denne oversikten er også viktig for læreren som overtar eleven, for eksempel i overgangen fra barneskole til ungdomsskole. På den måten har vi elevens utvikling i sentrum hele veien, sier Eckhardt.  

Se hvilke data og muligheter som ligger inne på dine elever. Logg deg inn i Conexus Engage her.

Godt å kunne gi slipp på permer og Excel-skjemaer 

Mange lærere har vært gode på å lage sine egne systemer for rapportering av resultater. De finnes både i permer og excel-ark, men Eckhardt mener at Conexus Engage gir mer oversiktlig og lettere tilgjengelig informasjon. 

– Alle lærere og alle skoler jobber nok forskjellig, men jeg tenker at det må være krevende når prøvene ligger i permer hos tidligere lærere, og da er selvsagt Conexus Engage et svært viktig verktøy. Her kan jeg på en enkel måte finne de opplysningene jeg trenger, sier hun.   

Grunnlag for pedagogiske målsettinger 

Et digitalt verktøy som Conexus Engage gjør det lett å finne frem til og vise hvordan eleven ligger an, men Eckhardt er opptatt av å gjøre resultatene om til nye pedagogiske mål.   

– Jeg synes ikke at man nødvendigvis skal sende med resultatene hjem, men heller vise hva man skal jobbe med – og ikke minst hvordan man skal jobbe. Som spesialpedagog kan jeg tildele individuelle prøver selv, kartlegge elevens reelle kompetanse og jobbe videre derfra. 

Hva er Conexus Engage? 

Conexus Engage gir deg de data du trenger i forkant av utviklingssamtalen. Logg inn og finn de opplysningene du trenger, uten å forstyrre tidligere lærer. Her er fire gode grunner til å bruke Conexus Engage: 

  • Finn alle tester raskt og enkelt 
  • Få et helhetsinntrykk av eleven 
  • Gjør nytte av tester for å gi tilpasset læring 
  • Få faglig tyngde og støtte inn i utviklingssamtalen  

9 av 10 lærere synes Engage letter arbeidet i skolen*. Vil du også lære mer?

Meld deg på nyhetsbrev i dag.

*Brukerundersøkelse august 2021

Se allerede nå hvilke data og muligheter som ligger inne på dine elever. Så ligger du også litt i forkant på utviklingssamtalen

Logg deg inn i dag!