|

Metoden som hjelper elevene med å huske bokstavene

Lesemetoden iMal er nå tilgjengelig gjennom Conexus Engage

Har du sett lyset i et barns øyne i det sekundet lesekoden knekkes? Dette helt magiske øyeblikket når bokstavene dras sammen til en lydpakke, som plutselig gir mening, i form av et ord.

Regine Nagelhus er grunnlegger av lesemetoden iMAL, som nå er tatt i bruk av 400 skoler i Norge. Gjennom å ta i bruk kunnskap om hvordan hjernen lærer, er multisensoriske arbeidsmåter satt inn i et system som gjør at elever som strever med å huske bokstavene lærer langt bedre.

Metoden er utviklet for elever som strever med å huske bokstavene, og derfor får forsinket utvikling i fonologisk lesing og skriving. Metoden brukes som bokstavinnlæring på første trinn og som intensiv opplæring for elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing og skriving.

iMAL består av:

  • Kartleggingsoppgaver for registrering av bokstavkunnskap og tidlig fonologisk lesing.
  • Registrering av kartleggingen i Conexus Engage
  • Lese- og skriveoppgaver med de bokstavene elevene har lært
  • iMAL-oppgaver på læringsbrett
  • Digital ressurs der lærer lager iMAL-oppgaver som skrives ut
  • Nettkurs
  • Ressurslærerkurs

Slik får du tilgang til iMAL i Conexus Engage

Hvis du ønsker å teste ut iMal-kartleggingen logger deg du inn i Conexus Engage, klikker på Administrasjon – Velg innhold – Digitale læremidler og Legg til.

Kartleggingen er tilgjengelig for alle uten ekstra kostnad i en periode. Inne i Engage finner du også mer informasjon om nettkurs og selve kartleggingen.

Bli med på kurs hvis du ønsker å lære mer

iMAL arrangerer ressurslærerkurs i hele Norge. En iMAL-ressurslærer hjelper skoleledelsen med å implementere iMAL i skolens plan for begynneropplæring og intensiv opplæring i lesing.

Oversikt over vårens kurs finnes her: