|

Lesepakka: Leseopplæring som gir resultater og mestringsglede

Lesepakka er et nytt verktøy fra Conexus som hjelper barn i gang med lesing. Lærere sparer tid på forberedelser og tilpasning og eleven opplever mestring.

Lesepakka er et nytt produkt fra Conexus som ble lansert på NKUL i år. De første skolene har allerede tatt i bruk verktøyet.

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger som bygger på anerkjente teorier om normalutvikling i lesing. Med Lesepakka får elever oppleve mestringsglede og utvikling av egne leseferdigheter, både når det gjelder ordavkoding og leseforståelse.

Tilpasset den enkelte elev

Lesepakka møter elevene der de er: Fra de helt ferske leserne, som kanskje sliter litt, til de som tilegner seg kunnskap raskt eller allerede kan lese når de begynner på skolen. Lesepakka hjelper barn i gang med lesingen og er tilpasset den enkeltes elevs progresjon. Lærere får et godt redskap for å ivareta alle elever på en forsvarlig måte, uten å måtte bruke mye tid på forberedelser og tilrettelegging.

Tredelt metode

Lesepakka består av 684 tekster fordelt på tre hoveddeler og differensiert i tre nivåer.

  • Del 1 har lydrette leseøvinger til hver enkelt bokstav i leseopplæringen samt en del konsonantforbindelser (bl-, pl-, br-, pr-, dr-, tr,- +++).
  • Del 2 er øvinger med ikke-lydrette ord i seks grupper. Her får elevene trene på med, jeg, meg, deg, seg, om, som, kom, og, også, de, det, er, her, der.
  • Del 3 består av øvinger med avanserte ord, slik som diftonger, dobbelt konsonant, stumme lyder, j-lyden, kj-lyden, sj-lyden, ng/nk-lyden og spørreord.

Det er 12 øvinger fordelt på tre nivåer for hver gruppe. Med Lesepakka kan hver øving repeteres, for å oppnå automatisert ordavkoding og leseflyt.

Ordinære priser for lesepakka

Antall elever – bruksrett pr år (eks mva).
0 – 100: 2.750,-
101 – 200: 3.990,-
201 – 300: 5.490,-
301 – 400 6.230,-
401 – 500 6.860,-
501 – 600 7.490,-
601 – 8.240

15 % rabatt ved bestilling av kommunelisens på Lesepakka.
Har dere allerede Relemo? Da får dere 18% rabatt på skolelisens og 25% rabatt på kommunelisens

Gjelder antall elever ved skolen fra 1.-7- trinn.
Bestiller du for en ungdomsskole? Ta kontakt med oss på salg@conexus.no for et pristilbud!

Bruksrett:

Bruksretten til Lesepakka er gjeldene i 12 måneder fra kontraktsinngåelse.
Bruksretten fornyes automatisk per år, med mindre den sies opp senest 3 måneder før endt periode.
Prisene indeksreguleres per år.
Alle priser er oppgitt eks. mva

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt her.