|

Følg opp elevens aktivitet fra Lesepakka og Relemo i Conexus Engage

De digitale læremidlene Relemo og Lesepakka er nå tilgjengelig i Conexus Engage for alle som har Feide innlogging. Både Relemo og Lesepakka bygger på metoden repetert lesing og teorier om normal leseutvikling. Ved å bruke de digitale læremidlene vil elevene oppleve mestringsglede, økt ordavkoding og leseforståelse.

Relemo

Relemo, Repetert Lesing Modul er et digitalt læremiddel som anbefales for elever som trenger å få automatisert ordavkoding og bedre leseflyt. Programmet bygger på metoden repetert lesing og består av totalt 6 ulike nivåer. Det erstatter ikke den grunnleggende språklige bevissthetstreningen, men er velegnet fra barna begynner å automatisere bokstav-lyd forbindelsene. Programmet stimulerer fonologisk lesing og gir mulighet for nødvendige repetisjoner slik at ortografiske koder dannes, lesingen automatiseres og leseflyt oppnås.

For læreren vil Relemo være et verktøy som kan brukes i eneundervisning, i grupper, ved lesekurs og i klasseundervisning. Relemo vil hjelpe læreren til tilpasset opplæring, ved å nå alle elever, på ulike nivå, for å styrke automatisert ordavkoding og få en bedre leseflyt. Læreren kan være trygg på å bruke et verktøy som er forskningsbasert i arbeidet med å bedre elevers leseferdighet.

Relemo finnes både på bokmål og nynorsk.

Lesepakka

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av i alt 684 lesetekster fordelt på tre hoveddeler. Læreren får god oversikt over temaene i hver hoveddel, og kan lett finne fram til aktuelle tekster for sin undervisning.

Hvert tema er delt inn i tre nivåer, slik at læreren kan finne tekster for alle sine elever uten tidkrevende tilrettelegging. Lesetekstene møter elevene der de er, enten de er helt ferske lesere som trenger enkle tekster med kun lydrette ord og bokstaver de har lært, eller de trenger større utfordringer. Alle tekstene har ulike oppgaver som tester leseforståelse.

Målet er at alle elever skal oppleve mestringsglede og utvikling av leseferdigheter både når det gjelder ordavkoding og leseforståelse.

Hvorfor bruke Relemo og Lesepakka samlet?

Relemo og Lesepakka vil være gode verktøy for samlet å bedre elevers leseferdighet. Relemo anbefales å brukes over en viss periode for å forbedre elevers ordavkoding og leseflyt. Lesepakka er en pedagogisk og systematisk samling av digitale tekster hvor eleven får øving i repetert lesing og leseforståelse. I tillegg vil lærer spare tid og det vil også bidra til et lettere samarbeid mellom skole- og hjem, da elevene også kan øve hjemme. Ved å bruke både Relemo og Lesepakka er målet at alle elever skal få oppleve mestringsglede og utvikling av leseferdigheter, både når det gjelder ordavkoding, leseflyt og leseforståelse.

Visning av aktivitetsdata i Engage.

I Conexus Engage kan man nå se elevenes aktivitet for Relemo og Lesepakka.

Læreren får en unik mulighet til å følge opp elevenes aktivitet i de to digitale læremidlene og får nå innsikt i hvor lenge elevene har lest, elevens lesehastighet og progresjon. I Lesepakka måles også elevens leseforståelse ved hjelp av kontrollspørsmål etter hver oppgave. Ved hjelp av Conexus Engage får læreren et raskt overblikk over hvilke elever som har gjennomført oppgaver og kan se nærmere på mer informasjon for hver enkelt elev.

Ønsker du et tilbud eller en grundigere gjennomgang av Lesepakka og Relemo, kontakt oss på salg@conexus.no