|

,

Hvordan Rælingskolen bruker Conexus Engage til kartlegging og læring

Vi har tilbragt tre dager sammen med skoleledere og ressurslærere innen lesing og regning i Rælingskolen. Det ble tre dager fylt med læringsanalyse og vurderingskultur, med Conexus Engage som utgangspunkt. 

I workshopen, som ble ledet av Conexus, ble det satt fokus på hvordan kommunens rektorer, skoleledere og nøkkelpersoner kan bruke Conexus Engage som støtte for læring. Det ble diskutert hvilke ferdigheter, kunnskaper og forståelser som må utvikles for å bruke verktøyet på en god måte. Tidligere har kommunen hatt samlinger der ferdigheter i verktøyet og kunnskap om innholdet har vært i fokus.

Basert på velkjente pedagogiske forskere

Kommunalsjef, John Kristoffersen, i Rælingen forteller at kommunen har basert seg på kunnskapsgrunnlaget til tankeledere som Viviane Robinson og Michael Fullan i utviklingen av Rælingskolen. Sammen med Louise Stoll og Andy Hargreaves er dette velkjente pedagogiske forskere som Conexus samarbeider tett med.
Les mer om samarbeidet her.

– I Rælingens kvalitetsarbeid har vi jobbet metodisk med å sette opp skillelinjer for når og hvordan vi jobber med å utvikle og revidere systemplaner for alle skoler i kommunen, og når vi jobber med lokale planer. Vi har diskutert når og hvordan vi skal jobbe med å øke kompetansen hos den enkelte leder og lærer, og når og hvordan vi skal jobbe med kollektiv kompetanse, sier Kristoffersen.

Bruk Conexus Engage baklengs

I workshopen var god stemning, med høyt engasjement og svært spennende diskusjoner som kan bidra til å løfte Rælingskolen i tiden som kommer. Underveis ble det jobbet med hvordan Conexus Engage kan brukes for å jakte på elevenes forforståelse. Nina Smeby, som ledet workshopen for Conexus, sier følgende:

– Størst gevinst får man ved å bruke Conexus Engage baklengs. Jeg ønsket å få skolelederne i Rælingen til å reflektere over hvordan de kan bruke data til å forske i egen praksis for å fremme elevenes læring. Ved å bruke Conexus Engage kan man jakte på elevenes forforståelser og lete etter måter å bygge videre på disse. For eksempel gjennom bevisst bruk av kognitive konflikter, frekvente misoppfatninger og feilsvar som ressurser i undervisningen, forteller hun.

Årshjul for systematisk arbeid

I workshopen jobbet skolelederne med å forstå hvordan de kan bruke data-scenarier og lede gruppearbeid på egen skole. Deltakerne arbeidet seg gjennom eksempler på elevbesvarelser, med det formål å finne så mange hypoteser som mulig. Målet var å finne ut hva elevene kan ha tenkt da de løste oppgavene. Dette er en oppgave som stimulerer til kreativ og divergent tenkning, og utfordrer deltakerne til å se elevenes perspektiv og ståsted.

Samlingene i Rælingskolen har hatt fokus på å utvikle de samme fagovergripende kompetansene som fremheves i Stortingsmelding 28. For å lykkes med å inkludere aktiv bruk av data  i utviklingsarbeid må det iverksettes metoder for skolebasert kompetanseutvikling som inviterer til kritisk tenkning, samarbeidende problemløsning, kreativitet og kommunikasjon.

– For oss er Conexus Engage et viktig verktøy, og hvordan vi bruker verktøyet skal ha fokus hos oss i tiden fremover, sier Kristoffersen.

Kartleggingsarbeidet i Rælingsskolen skal både sikre god faglig utvikling for hver enkelt elev og gi grunnlag for systemforbedring og utvikling av pedagogisk praksis. Dette krever god prosesskvalitet i alle faser av kartleggingsarbeidet, kombinert med et grunnleggende systemperspektiv som sikrer fokus på mulige sammenhenger mellom læringsresultater og skolens pedagogiske praksis. For å oppnå dette har kommunen blant annet utarbeidet et felles årshjul for systematisk arbeid med kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy for tidlig innsats.

Les mer om Rælingsskolens plattform og årshjul for pedagogisk kartlegging her.

Ønsker du å høre mer om hvordan din skole eller kommune kan bruke Conexus Engage på en smartere måte? Ta kontakt med Nina Smeby på nsm@conexus.no eller på mobil: 41615068