|

Samarbeider om fremtidens skole

Dybdelæring er en forutsetning for fremtidens skole. Nå inngår Munin Education og Conexus et samarbeid som fremmer dybdelæring.

Conexus sitt verktøy for læringsanalyse, Conexus Engage, er laget for å gi læreren mulighet til å se elevens kompetanse, utvikling og progresjon knyttet til faglig overgripende kompetanser som problemløsning, kreativitet, samarbeid og kritisk tenking. Vårt ønske er å utstyre lærerne med verktøyene de trenger for å forberede barn til livet etter skolen.

Munin Samfunnsfag bruker aktuelle nyhetssaker som utgangspunkt for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Nå kan elevens aktivitetsdata fra Munin Samfunnsfag synliggjøres i Conexus Engage.

Les mer om hvilke muligheter Conexus Engage gir her.

Gir læreren innsikt i elevens faglig overgripende kompetanse
Samarbeidet med Munin Education vil gi lærere og andre brukere av Conexus Engage mulighet til å tilby bedre dybdelæring for sine elever, gjennom økt innsikt, dialog og oppfølging av den enkelte. Elevene får bruke sine evner til å analysere, løse problemer og å reflektere over egen læring, noe som vil gi varig forståelse, på tvers av flere fagområder.

– Tverrfaglighet og dybdelæring står sentralt i utformingen av innhold og oppgaver i Munin Samfunnsfag. Samarbeidet med Conexus om læringsanalyse gjør at læreren får et godt verktøy for å tilpasse undervisningen i faget til sine elever, sier Eva Bratvold, redaktør i Munin Samfunnsfag.

– Det å la elevene arbeide i og på tvers av fag og kompetanseområder, basert på en kobling mot den virkelige verden og aktuelle hendelser, virker også motiverende for læring. I samspillet mellom Munin og Conexus vil elevenes faktiske aktivitet vise faglig utvikling og ikke minst kunne vise elevers progresjon på de fagovergripende kompetansene, sier Olav Teigen i Conexus.

Ønsker du å vite mer om hva Munin og Conexus kan tilby? Ta kontakt med Olav Teigen for mer informasjon eller et uforpliktende møte.