conexus case 08

|

Skavøypoll skole: en skole som involverer elevene

Skavøypoll skole er en skole som involverer elevene og gir de eierskap til egne læringsanalyser.

Det å henvende seg til og anvende data kjennetegner alle nivåer på Skavøypoll skole.

Her brukes data aktivt både i skolens profesjonelle læringsfellesskap, med elevrådet, og i hver enkelt klasse. Elevene ved skolen legger også frem egne læringsresultater og progresjon for foreldrene sine under utviklingssamtalene.

Eleven peker på egne læringsspindler som viser fremgang og forteller om sin egen læring. Dette er med på å fremme både egenvurdering, elevdemokrati og medborgerskap.

– På Skavøypoll bruker de nøye utvalgte data, undersøker og stiller spørsmål. Jeg er veldig opptatt av det som er bra, og vi jobber sammen ved å spørre oss hvorfor det ble det så bra, Sier Viviann Midtbø, rektor på Skavøypoll skole i Kinn kommune.

Ville til bunns i utfordringene

På skolen har de arbeidet spesielt med indikatorene “faglig utfordring”, trivsel og motivasjon fra Elevundersøkelsen. De synes de hadde altfor lavt resultat på spørsmålet om elevene opplever at de får nok faglig utfordringer.

Denne skolen ville helt til bunns i sin forståelse av hvorfor det var så mange elever som svarte at de ikke fikk nok faglige utfordringer. Lærerne snakket med sine klasser og tok det også opp i elevsamtalene. Det viste seg at mange elever ikke ville ha mer utfordringer fordi de opplevde at de fikk «mer av det samme”.

Boblekart fra Conexus illustrerer trivsel og motivasjon på en barneskole
Dette er et illustrert eksempel på hvordan et skoleresultat kan se ut.

Dette satte i gang gode refleksjoner og prosesser på skolen om hvilke oppgaver man skulle gi til elever som ble raskt ferdig. Unngå for mye repetisjon og mer av det samme for elever som ble raskt ferdig. Hva skal til for at elevene skal ha lyst på mer faglige utfordringer? Hvilken rolle spiller vurderingspraksis inn i dette? Hvordan er sammenhengen mellom faglig utfordring og mestring, og mellom trivsel og motivasjon?

Tiltak som fremmer utvikling

Skolen kan vise til en fin utvikling i andelen elever som opplever at de både trives og er motiverte ved Skavøypoll skole. Vi tok elevmedvirkning på alvor, som å ha mer variert undervisning:

  • Uteskole-lek og friluftsliv
  • Oppsummering hver dag der vi drar frem hva som har vært positivt
  • Gode faglige tilbakemeldinger
  • Digitale verktøy: Chromebook til alle elevene, Minecraft og programmering i undervisningen
  • Aktivitetsuker, vennskapsuker, fremsnakkingskasse, lage film og tipsplakater

Skavøypoll skole har klart å utvikle en datainformert læringskultur. Ved å kombinere data og forskning med en genuin nysgjerrighet på elevene og hva som kjennetegner gode læringsmiljø får de god innsikt.

Plattformen til Conexus gjør det lett å se fremgang, og vi gleder oss over å høre slike historier som viser verdien av brede læringsanalyser i profesjonsfellesskapet.