katie gerrard TuZ4Tbq9sWk unsplash

|

Slik beskytter du sensitive opplysninger i elevoppfølgingen

Vi introduserer Conexus Oppfølgingsloggen – et verktøy som lar deg følge opp elever systematisk gjennom hele grunnskoleløpet, med maksimal sikkerhet for personvern og sensitive opplysninger. 

Fra en elev starter på skolen til hen går ut av 10. trinn, vil du som lærer loggføre alt fra faglig utvikling til dialog med foresatte. Du skal fange det opp hvis en elev er i ferd med å falle utenfor, enten det handler om fravær eller behov for mer tilpasset opplæring. Kort sagt – det er mye informasjon over lang tid som blir observert og notert. 

Hva skjer hvis eleven bytter skole, hvor mye historikk og kunnskap blir overført? Og hva hvis notater kommer på avveie?

Vi mener å ha løsninger på begge problemene med Conexus Oppfølgingsloggen.

Trygg, systematisk oppfølging av elever med Conexus Oppfølgingsloggen

Med Conexus Oppfølgingsloggen får du enkelt overblikk gjennom at systemet selv oppdager elever som befinner seg under en bekymringsgrense. Oppfølgingsloggen er koblet til Conexus Engage, og du logger enkelt inn i Engage som vanlig for å få tilgang. 

Opplysninger du lagrer om elevene blir lagret på høyeste sikkerhetsnivå. Du kan lese mer om funksjoner i programmet her.

Hva er forskjellen på Conexus Stafettloggen og Conexus Oppfølgingsloggen?

Med to logger i vår produktportefølje er det greit å vise forskjellen på disse. Stafettloggen er et verktøy for samhandling mellom aktører som skole, PPT, foresatte, barnevern og så videre. Oppfølgingsloggen er derimot et et verktøy hvor læreren kan gjøre kjappe notater når ting oppstår, og lagre dem for fremtiden, men også hvor man kan se info om eleven over tid – både faglig og sosialt.