pu

|

Elevoppfølging – gjort trygt og enkelt

Elevoppfølgingen på Den Norske Skolen i Málaga har blitt enklere etter at de tok i bruk Engage Oppfølging.

Den Norske Skolen i Málaga i Spania er en liten skole med rundt 140 elever, spredt på 1.-10. trinn. Mange elever går på skolen i kun ett år eller to før de reiser hjem igjen. Det stiller enda større krav til gode systemer for elevoppfølging. Som en av de første skolene tar de nå i bruk vår nyeste modul, Conexus Engage Oppfølging.

Systematisk elevoppfølging for alle elever

Conexus Engage Oppfølging ble lansert våren 2022. Den nye modulen for elevoppfølging er for skoler og kommuner, og skal gjøre det enkelt og oversiktlig å følge opp elever gjennom hele grunnskoleløpet. Word-dokumenter og gule lapper byttes ut med et brukervennlig system som samler alt på ett sted, med maksimal sikkerhet i henhold til personvern og sensitive opplysninger.

Det viktigste for arbeidsflyten har vært å kunne samle alt på ett sted

Personalet på skolen i Malaga har savnet et sted å samle kartlegginger, samt observasjoner som går på det faglige og sosiale. Med mange lærere kan det fort bli uoversiktlig med ulike filer og Word-dokumenter liggende rundt, sier assisterende rektor Leif Arild Haaland. Skolen bruker allerede Conexus Engage for å samle og følge opp kartlegging og vurdering av skolens elever. Engage oppfølging inkluderer nå også observasjoner og tiltak, knyttet til både faglig og sosialt.
Det viktigste har vært å kunne samle både kartlegginger og tiltak til hver enkelt elev. Engage Oppfølging blir brukt til både faglige og sosiale observasjoner. Verktøyet er ideelt for å følge opp barna, og for å legge til rette for enklere samarbeid mellom lærerne, forteller Haaland videre.

Enklere å følge opp elever ved lærer- eller skolebytte

Ved lærerbytte er det enkelt å få opp informasjon om hver enkelt elev som ligger i systemet. Hver elev skal ha en egen logg, der eleven følges gjennom hele grunnskoleløpet. Her kan lærerne notere viktige observasjoner på en rask og enkel måte. Engage Oppfølging vil også være med å sikre gode overganger både ved lærerbytter og skolebytter.

Rask responstid

Vi er svært fornøyde med den raske responstiden fra supportsystemet i Conexus, sier Leif Arild Haaland.
Det er også viktig for Conexus å ha tett dialog med skolene som bruker Engage Oppfølging, slik at vi over tid skaper et stadig nyttigere verktøy.