|

,

Hvor mange av elevene ved din skole opplever både å mestre og få nok faglige utfordringer?

Hva tenker du om elever som sier de får nok faglige utfordringer på skolen, men opplever liten grad av mestring? Hva med de elevene som opplever stor grad av mestring, men ikke nok faglige utfordringer? Eksemplet nedenfor er hentet fra en ungdomsskole i en norsk kommune vi velger å kalle «Dal skole. Her kan vi se at 31,18 prosent av elevene opplever både høy grad av mestring og at de får nok faglige utfordringer. Allikevel ser vi at hele 32,26 prosent av elevene opplever mestring, men ikke nok faglige utfordringer. Andelen elever som opplever faglig utfordring men liten mestring er imidlertid mye lavere, men de er nesten 12 prosent av elevene på skole som opplever verken å mestre eller å få nok faglig utfordring. «Boblen» i midten viser andelen elever som svarer middels på spørsmålene som ligger bak begge faktorene.

Csikszentmihalyi (1975) beskriver «flyt» som den optimale sonen når utfordringer møter mestring. For mye utfordring (i forhold til mestring) gir stress og bekymring, for lite gir angst og kjedsomhet. Tilpasset opplæring i store klasser er en utfordrende jobb for læreren. En innsikt i hva elevene selv sier om grad av faglig utfordring og mestring kan være nyttig å se i sammenheng med grad av varierte arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og læremidler.

Rektor Gunn Åse Karlsen ved Rotnes skole i Nittedal fortalte oss at de har arbeidet mye med tilpasset opplæring, og opplevde at de hadde behov for å dykke dypere i sine data. Hun savnet denne analysemuligheten i Conexus Insight for at lærere og ledere sammen kunne komme videre i sin analyse og utviklingsarbeid ved Rotnes skole«Noen av utfordringene med tilpasset opplæring kan altså også sees i sammenheng med at opplæringen tidvis planlegges inn mot midtnivået eller lavere. Det kan gi høyt skår på mestring og lavt skår på faglig utfordring. Oppgavene kan altså da rett og slett være for lette.»

Fra analyse av data til elevsamtalen

Vi holder workshops i bruk av data i skoleutvikling over hele landet og ser at lærerne i økende grad inviterer elevene inn i refleksjoner med elevundersøkelsen som utgangspunkt, både i klassen og i elevsamtalen. Sammenhengen mellom faglig utfordring og mestring kan brukes som en visuell støtte for elevenes tanker gjennom elevsamtalene. Læreren kan spørre eleven om hvor han eller hun opplever at hun oftest befinner seg i kartet. Varierer det mellom fag, mellom type oppgaver? Hva tenker du dersom Jonas forteller deg at i matematikken opplever han å få mer enn nok faglige utfordringer, men at han sjelden klarer å gjøre leksene eller arbeidsoppgavene han får i timene på egenhånd? Eller Marte som mestrer og blir raskt ferdig, men ikke ønsker å få ekstra oppgaver?

Vi i Conexus ønsker å takke Rektor Karlsen fra Nittedal for dette gode innspillet, og vi setter pris på alle ideer som våre brukere sender inn til oss.

De beste tilbakemeldingene vi kan få fra våre brukere er når de kan fortelle oss at de gjennom Conexus Insight oppdager nye, fokuserte og eksplorerende spørsmål som bidrar til en større innsikt og dypere forståelse av forhold som er av betydning for elevenes læring

Nysgjerrig på din skoles data? Ta kontakt med Nina Smeby på mobil +47 416 15 068 eller send en epost nsm@conexus.no så får du vite mer om hvordan Conexus Insight kan styrke utviklingsarbeidet i din kommune/skole. 

Referanser: Csikszentmihalyi, M. (1975). Play and Intrinsic Rewards. Journal of Humanistic Psychology, 15 (3), 41-63.
Conexus Insight: Analyse av sammenhenger fra årets elevundersøkelse: Faglig utfordring og mestring.