barn i klasserommet
nubu logo

ESBA

ESBA (Elementary Social Behavior Assessment): Kartlegging og vurdering av sosiale ferdigheter 1.- 6. trinn. ESBA er både screening og oppfølgende vurdering av elevers utbytte av læringsstøtte for utvikling av sosiale ferdigheter, – tilpasset og validert for norske elever

ESBA

ESBA (Elementary Social Behavior Assessment): Kartlegging og vurdering av sosiale ferdigheter 1.- 6. trinn. ESBA er både screening og oppfølgende vurdering av elevers utbytte av læringsstøtte for utvikling av sosiale ferdigheter, – tilpasset og validert for norske elever. 

Verktøyet er enkelt å administrere og inneholder tolv utsagn. Utsagnene er basert på ferdigheter som læreren mener er viktige for å fremme god sosial og skolefaglig utvikling og mestring. Det har en 3-punktskala for universell kartlegging og en 6-punktskala for individuell oppfølging av elever som deltar i mer tilpasset læring av sosiale ferdigheter som er basert på de tolv utsagnene.

Utgiver: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1