matte jente 1
m proven 1

M-prøvene

M-prøvene er kartleggingsprøver i matematikk for grunnskolen

M-prøvene

M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter L-97. De er ikke revidert etter LK06.

Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1