to jenter skriver
ordkjedetesten 1

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen.

Utgiver: Logometrica

Bestilling

  • Skole- eller kommuneadmin aktiverer prøven under Administrasjon i Conexus Engage
  • Prøvemateriell bestilles hos utgiver
kartleggeren bilde1