OP

Engage Oppfølging

Engage Oppfølging for å sikre at alle elever får den oppfølging, støtte og veiledning som er nødvendig for å lykkes i skolen, og livet generelt.

Enkel, trygg og systematisk elevoppfølging

Sikrer gode overganger

Observasjoner, tiltak og §9A

Enkel og trygg elevoppfølging

skolebarn 2

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø!

Utforsk Engage Oppfølging – en utvidelse i Engage. Hver elev har sin logg som følger eleven gjennom hele grunnskoleløpet. Skap sømløse overganger og effektiviser lærernes oppfølgingsarbeid med enkel strukturert oppfølging som gagner elever, lærere og ledere. Tiltak, møter og referater – alt i ett verktøy!

Nyhet! Følg stegene i aktivitetsplikten trygt og enkelt

Skoleledere som jobber med skolemiljøsaker får en god totaloversikt over alle 9a-saker ved skolen, med klare indikasjoner på status, aktivitetsplaner og varsler. Lærere som jobber med en 9a-sak får en brukervennlig oversikt, en enkel måte å dokumentere delpliktene på og til enhver tid oppdatert informasjon.

MicrosoftTeams image 53

Enkel registrering av observasjoner – og tiltak

Engage Oppfølging gjør det enkelt å holde oversikt og registrere observasjoner om elever. Du kan velge hva observasjonene er knyttet til og hvilke elever det gjelder.

Registrer elevobservasjoner umiddelbart, når det skjer – der du er!

Vår nye App

Brukerene våre ønsket en enklere måte å registrere observasjoner på. Vi hørte på dem, og har nå lansert en ny app for dette.

Installer på PC eller mobil, og du er i gang.

dashboard

Følg elevene og utviklingen gjennom hele skolegangen

Med Engage Oppfølging vil du endelig kunne ha full oversikt over elevoppfølgingen på dine elever. Dette verktøyet systematiserer registreringen, organiseringen og oppfølgingen av observasjoner man gjør på elevene på en ryddig og enkel måte!

teacherchange 1

Bytte skole eller lærer? Ikke noe problem

Med Engage Oppfølging følger viktig informasjon elevene. Dersom en lærer slutter, eller kun er midlertidig innom, vil alle observasjoner og tiltak følge eleven slik at den fremtidige læreren får all historikk. Dersom eleven bytter skole kan elevloggen enkelt overføres til den nye skolen.

Sikker lagring av alle data i henhold til GDPR og personvern

Ved å samle elevoppfølging, notater og observasjoner i Engage Oppfølging vil du være helt sikker på at dataen ligger trygt lagret i plattformen, i henhold til personvernsregler og GDPR.

gdprv1 1

Kundereferanse

«Siden vi allerede er bruker av Engage, har vi tatt i bruk Oppfølging, som blir brukt til både faglige og sosiale observasjoner. Verktøyet er ideelt for elevene og legger til rette for enklere samarbeid mellom lærere.»

content image

Leif Arild Haaland

Assisterende rektor
Den Norske Skolen i Malaga

«Med Oppfølging har vi et sikkert nivå og det er ingen fare for at data lekker. Vi slipper å bruke initialer, forkortelser og anonymisering og kan skrive rett ut hva som har skjedd med eleven.»

content image

Geir Forbord

Avdelingsleder

Marienlyst skole

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

Få en uforpliktende presentasjon av en rådgiver