archivev1

Mindre arbeid med arkivering!

Med Conexus og Fiks Arkiv skal du enkelt og effektivt kunne håndtere all arkivering av informasjon fra våre produkter på en sikker og pålitelig måte. Vi skal gjøre arkiveringen enkel, og gir deg alt du trenger for å arkivere dokumenter og informasjon fra våre systemer i en sømløs og strømlinjeformet prosess hvor fokus er på å automatisere de rette oppgavene slik at arkivering i så stor grad som mulig skjer av seg selv.